Анна-Шуайнат — Имам Шамилан хизан

Анна- лап девлетлу инсан и. Анна хуф э Кьибла багвун Къафкъаздин ппара девлетар хъая инсандин хулаъ, учис кканегъилди Iелди, аликIай, хуруна хIахьуна аяф и, ме хъаттийина уйи хIа офицердис, амма микес Имам Шамилан сагелай есир, хабди гин хьир хьуне, михъай найч те вейчин Аннара вейи, гьетин иджвелра Iайвел дагъай вейи, гъурбатдиъдира миндай Анна Улуханова хуф и 1824-пу иса ичин, 1825-пу иса ичи Моздок агъа шагьурдиъ. Мин дад лап ттур ая Иван Улуханов агъа савдагар и. 1840-пу иса мебурин джалла багунттар ачархьуне Ахбердилав агъа Шамилан наибан есирвелди. Ахбердилав Улуханов суман учра армянарикес и агъа. Есирар фацуна аяф ягIархьугъилди, Шамила гьерттигьас кьимат агвар акьуне- са Аннайигьас кидавай. Мис Шамила исламдин диндиъ учI пуне. УчIугъилди учис хьирди шаб пуне. Гъилгъилари рази хьунев Анна, дахьиучин са гагьдилас джуваб йинев ги- ягIайдава, амма учин ттура духIуба акьуна(учис Шуайнат агъа ттур гIаттивуне ми), ушуне гис хьирди. Уч Шамилас хьирди вес рази верегуна димари ягIай уйи гис Шамилахъ Iу хьира хъаяф, училас ге хьибцIур исанди дегьен хIа идефра. Гьегиштти ичира рази хьуне Анна-Шуайнат гис хьирди вес. — Магьа цIегIуьфу ис э зун Шамилас хьирди адина, амма ге дегIвиъ аягуна, ти заалди учин цIугьурар гьидикучин зун училди гъас, (нагагь учис закес фиттихъас ичира закес хъел адина), зун бицIи шиниккв суман Iешай вейи, -агъай йиркIвурал аркьай авейи ми. — Шамила зун бицIи шиниккв суман гIентIи ухIа, ширинди гъургъай, дава кар акьучира кехIей, ширинди, зарафатилди суман фас акьуфе пугуна, зас ламус ве гигьас. Хабди, Шамил уч есирди фацугуна, Шуайнатафас вес вейуйи учин багвунттарихъди Моздокдиди, амма ме гихъай Калугайиди ушуне. Калугайиас джалла хизанар хъай, Iу кIиркI кидавай, Аравиъдира ушуне. Тисаъ Шуайната, Шамилра икIуне, чиппин Iударин Супайнат агъа хъайуйи са рушра. Уч экьуне Стамбулдиъ 1878-пу исасттегьен яшамиш вей. Шамил кIихаб, ерхьи исалас э ме кIеф.
Тамам Рамазанова