Угъал иджвелин зад э — рехIми хъай угъучин

Исан гьер са вегIдайи учин кар дузди кIили файшуна кканде. Амма ме кар инсанарилас асуллу дава. Хьес миштти кканхьучира тIабиIетихъ учин Iеламатарна караматар хъаве. Мин ахттигьар э Iурдана ибгIавелар хьуна. Хьидихъди ибхьер угъубра. Е дахьучин джурегъилдира. Сур исари мертти къурах ве. Ттиан Iурдана алтухъ ибхьер угъундава. Хабди хьид алахъуне. Аязари ругъас акьуне кIурарин тукар, узу мехIсулар. Ичира тIабиIет сакин дава. Хьед инсандин Iуьмурдин рекъуьс ке лазим задарикес сад э. Гунихъди муьхIтаджвел ппара аргвай ичира ул ачатухаб гиштти дава. Гъала хъудай Iуьмур вархайилди ве, хьед хъудавай алтухъ ккихас вейдава. Инсандис суман хьеттихъди муьхIтаджвел аве джиларинра, IуькIер — кьаларинра. Мебури ишламиш аркьа хьед удигь кIил акьуна угъаларин хьед э. Хабди, лекукк ккея усарис инсанари ахъихьуна ирцIандира аве. Угъалар кидиркьва джилар рукъуна кьур аттархьуна аве, чIирар рукъуна хъуьхъе хьуна аве. Угъалар дугъу иса ме кардин Iайвел киркьва инсанрисра, мал — къарайисра. Къурах иса мехIсулра, маларис ахъилан IуькI — кьалра ппара кьит ве. Гьелбетта угъал иджвелин зад э — нагагь рехIми хъай угъучин. ХIа инсанари нехIекьди дава угъал угъагуна агъай вереф, Инсанарин итталарис рехIми хъаяф хьурай, мехIсуларис баракатар хъаяф хьурай! Угъал джалла мехIсуларин кIил э! Амма са вегIдабури муфиIет суман зарарна, хатIара ппара киве микес. Ме рехIми хъудавай угъа вахтт иде таре. Агъай ве Iуьши угъай, ягъуйи рагъ хьуб ме табиIетин разивел э пуна инсанарил. Фи курарилди алгъартаф ичин ягIайдава инсанари тIабиIетис Магьа ттиан ис, фикир акьугуна, тIабиIетис хъел кея ис э. Фас пучин хьид ибхьер угъай ушуне. ЯгIа адина гIул хъучадине. Амма угъалар ппара хIаттар угъая. ГьуркIуна багъар бусттанарин курар арайил акьас вей адава. Арайил акьуна кегъучIуттара баджат гъилиди адесе. Ттиан иса лап ппара хьуная Дагъусттандин гьер районариъ, хIурариъ угъалар. Мебур Iайи зараринттар хьуне. ХIа зарар йиная мехIсуларис, мал — къарайис, угъалира хибхели ацIуна районарис. ХатIабур хьуная мебурикес рекъерисра. Азман хIа нецIвар суман адина хIураригIас, рухар. Гьемиштти са райондиъ руха ерхьи исан рушра малара файшуне. Самуз эхIттият акьуна кканде шиникквар хьеттаригьди гьучадавес. Гьемишттин хIа угъалар хибхелар угъая хье Агъул райондиъра. ХIа хатIабур, зарар йиная рекъерис, мугIарис. Мебур кедавай инсанарин багъар — бусттанарис. ЯгIа магьа хьибудпу ягъ э рекъер адавай. МихIелдис мусас арайил акьас хьас ичин ягIайра адава. Фас пучин, садпеф кар ппара алдея, Iудпеф угъалари мугьлатра ирцIанди адава кканегъилди кар акьас. Мигелан хибхел ппара Iайи йирхIуне миссиарин хIурис. Баджат сагъди атуне кIил агъикIу мехIсул. Рекъерин зарар ппара йиная Гъудгъуларин хIурин мугIарис, хъара Магъудерейин мугIарисра. Ме рекъер батIар аркьаттарисра ппара читинди ая гьавабури мугьлат даирцIанхIела. Кьуват йирай ме пешакурарис чиппин вазифа кIили гъас. Хьес йи гьер са пайунил хьин гьелбетта рази э. Миштти ичира, хьучин хьес кканде муфиIетин музе угъалар. ХатIабур зарар сайисра дагурай. Сагъвелна йиркIварис рехIетара кам дакьурай.

Салихат Малагусейнова