ЙиркI але бабарис

Гьер са инсандивас хабар гъушучин фуш э пуна Iуьмурдиъ ке багьа инсан, алтухъ фикирар дакьуна джаллабури баб пасе. Баб — ширинф, ибгIаф, гIудулф, иджеф, йирркIуран мурад гьер са валадин. Бабахъас идже гафар ликIина, чIаларилди пуна ккиркIвасттава. Мус хьучира хIа ттур ая назумчибури лиркIенфе бабарихъас мегIнибур, шиирар. Мебури шиниккварихъас дива джафа, гIезаб, загьмат са кьиматилдира йис хьасттава. Бабан са Iуьшан атIу ахун хъатIас хьасттава. Мус хьучира агъафе, шиниккварис джанат аяф бабан лекукк э пуна. Бабарихъай барамбарди дадарира загьмат дивай ичира, баб ами мебур аргвайда. Хулаъ баб адавахаб Iарди аве, ачадис ккандава, хал ругъуф суман аве. Шиникквдихъ Iуьссе хьасттегьен баб хъамичин валад ягъди бицIиф э. Хулан хизанар аттушу на ачадисттегьен, байирариъ аяттар рукьасттегьен бабарин фикирар мебурихъас э. КIилди хIа курарихъ, хIа иджвеларихъ, зурба инсанарихъ бабан гъил гьучихьубна кумак хъаве. Мишттин гьер са вакъиайихъ учин хIаягъра хъаве. Хье бабарихъра хъая чиппин хIаягъ. ГIедат идегъилди ме хIаягъ къаршиламиш аркьай ве ноябрьдин вазалан ахиран хIефттайин элхIед ягъа. Баджат аве ме ягъа дуньяйин са мурттра кехIей, ме хIаягъ даркьа ус. Джалла махьтабариъ, садикариъ хIезур аркьа ме ягъас хIаягъан мегIракабур. Миштти, 26 ноябрьди Агъуларин райондиъ Типпигъарин хIуриъ МКДОУ «Солнышко» агъа садикдиъ хьуне шиниккварин утренник. Башламиш акьуне утренник багамин сеIет йицIуйи. Сифтта чиппин мегIнибур, лехъунар, сценкабур агвар аркьай башламиш акьуне ке бицIи группайилас. Хабди агвар акьуне чиппин хIезурвелар вторая младшая группайина средний группайи. Ахирахъди чиппин мегIрака агвар акьуне старший группайи. Шиникквари агвар акьуне лехъунар, акьуне мегIнибур, хуруне шаирар. Завал хьуна уйи бабаринра йиркIвар гьава хьуне чиппин валадарин гьунарар агуф. Гьерф учинттил бахилди ппара шатти уйи бабар. Ахирахъди шиникквари йине бабарис чиппин гъиларилди акьуная савкьатара. Бабарис са бицIиф ичира хаб чиппихъди фикир йигуна ппара шад ве. Хьес джаллабурис кIвалди аме, бицIигуна китабарикес хуру хIикат «Хьибу кIиркIахъас». Хьибу хумбеф гъузуна ахьуная хьед ая къуйдигь, хьед агъарцIай. Са Iуьссе идеми гьучадина экьуная гъвандил. Гьал мис унихьай хьуная, са хумбетти агъай учин кIиркI са диреф, са Iайи зурба э пуна. Iудпетти пуная, зе кIиркIаъ са батIар джилар ая, булбулди суман аркьай аве мегIнибур. Хуппай хьибудпе хумбетти фера пуна адава. Iуьссе идеми хабар гъушуная: — Вун фас ве шиникквдихъас фера дагъаф? — Фи агъаф, зе шиникквдик са фера пешабур кедавагуна. АцIас акьуна бадрабура хьетти, вей хьуная хумбар, гебурин къабахъай къуджара. Гъилари, гIунари уц акьуф, гъузуная хумбар шавла ккетас. Садпуна гебурин удигьди аттархьуная хьибу кIиркI. Садпетти кIилинбутIаяр аркьай вея, Iудпетти мегIнибур аркьай вей хьуная, хьибудпетти гьакIанди гьучадина бабагьди гъушуна Iудар бадрабура ушуная. Садпеттина Iудпе хумбеттари хабар гъуйуная ге Iуьссе идемифас. — Гьал агунев вас фишттин зурбабур ичин че шиникквар? — Нахьи? — пуная къуджайи, — зас Iари сад э агуф. АцIуна хъитIуная бабарис мисалабур, мегIнибур хъара хIикатар. Бабарин йиркIвар сад ичинара, амма агьалдинттаридала, авалдин хумбари ппара загьматилди ухIафи шиникквар. Iабалаъ икIуна шиникквара, хъахъуна верефи найч вейчинара хулаъ садтти атас давей. Верефи дараъ, гIараъ, совхозин курар акьас, хIунивар узас, хумбари хъара вахтт идеф дагIай рухас, хуная шиникквра гIикIуна са чаппугI чардахикк, марквун багулив ами атуна, учин аркьая кар ккиркIвас аркьай хьуная. Хуппай хулади верегуна, са къакъ дучра хъахъуна, берхIемин хириъ икIуна шиниккв, кьацIалагI фацуна муртт берхIемин вей хьуная хулади. Хулаъра гIуьфу-ерид шиникквар авей хьуная гебурин. Хьеярикес хьучин, Iуьччуна, мертт акьуна, аркьайи ттунар, хуппай кьвадилкьванар, гвегIенар, кунар. Хьуракк ушухаба, нубатихъ гъузу вахттуни са байдакI ахунин аркьай хьуная. Гъархьуф Iегвал хьуна хумбари сур сурас кумак аркьай хьуная. Вахтт вей хьуна адава гебурис гIуьфу сеIэтира кегьей гъархьас кураригьас. ДегIвин вахттуни идемарин курара кегьей аркьафи. ДжемеIет хьед гъас, кьвадилкьванар хъара кунар Iуьччанас вей хьуная рухахъди, нецIухъди. Амма найч вейчинара кехIей гвегIен рухай верефи. Са чIалалди, чиппин гъилари акьуф далара адаваттар и авалан инсанар.
Луиза Гусукаева