Историко-краеведческий музейдин идарайиъ выставка ая

15 майди, Агъул райондин Типпагъарин хIуриъ, историко-краеведческий музейдин ида райиъ хьуне выставка. Мисаъ ДШИйинра, ЦТКНРдинра, Историко-краеведческий музейдинра пешакурари агвар акьуне гъили акьу Iеламатин шейэр. Ая шейэер сад агугуна сасра хум вередегьен ухьтанттар и. КIураникес, рукъакес, кулагъарикес акьуная тамашин задар, гьер джурейин будаяр, нахширар, гъили рухуная гвегIенар, домашникар, хIуьягар фарцанттар, чиппи дуькьуная берхIемар. ЦТКНРдиъ кар аркьая пешакурари агвар акьуне авал вахттарин гъилин иш-пешабур. Сайи хьеяр рукIайи, сайи чухрайил ттун аркьайи, сасрайи кьвадилкьван рухайи, сури гвегIенар аркьайи. Мебури чиппи аркьадегьен авалдин гъилин пешабур ягIар аркьая кегъархьая несиларисра. Мебурис ппара тамашди э мишттин курар. Агьал кегъархьая несилар джаллабур гъавурдиъ адава мишттин курарин. Ая кьацIра ундихьуттара, миштти идегуна хье миллатин гIедатар кIвалас гьадатас мишттин выставкабур арабир аркьай арайил аркьай кканде. Ме выставкайихъ хъуттурфанас адина уй Агъул райондин хIаф Закир Гусейнович Каидов, мин заместитель Юсуфов Назим Амаевич, хъара джуре идарабуриъ курар аркьа инсанар. Ме выставка илгванасе хъара Iу-хьибу ягъди. Джаллабуривас адес хьасе михъ хъуттурфас. Историко-краеведческий музейдин идарайиди.

Луиза Гусукаева