ХIа инсанар хье ватандин девлетар э

Исар, вахттар вея, цIабар суман вакъиабур алтвея, хIа несилар духIуба вей, мебурин еринди цIае несирар бадил вея, хабди Iуьмурдин рекъуьъ мебурисра агвасе иджвелна Iайвел. ЯгIайин ягъас ппара андава авалдин четтин вахттари шигьидвел акьу инсанар, мебурин сан лап чIукь хьуная. Сад мебурикес авал заманайин иджвелна Iайвел агу инсан э Ибрагьимов Ибрагьим ХIеджиакбарович. Ибрагьим хуне 1938 иса Агъул райондин ЧIаарин хIуриъ ХIеджиакбаранра ХIебибатан хизандиъ. Те заманайи хIа хизан кIили гъас ппара четин кар и. Дадар бабари хIуппарна маллар ухIай, чарабур аркьай дуламиш вей хьуне. Шиниккварира, хIаф бицIиф дагъай, афихьуна кар аркьайи дадар-бабарихъай. Ибрагьимал бицIи ами алчархьуфе гьер джурейин четинвелар, курар, лихунар. Фидегьен азиятин курар алчархьучира, махьтабиди ппара гIешкъунис верефи бицIи шиникквди ами. Гьилмин рекъ Ибрагьиман хъучучIуне лап махьтабиас димари. Ери класс хурухаб, учIуне ме Дербентин педучилищейиъ. Якьу курс ккиркIухаб, педучилищайиас файшуне ме армиди. ХIуькуматин удигь але бурдж йине ми якьу истти артиллериъ. Армиъ ая вахттуни михъ хьуне дусттар, сад мебурикес цIуппе дустт хьуне ингуш. Армин вахтт ккиркIухаб, ме дусттуран гудж хьуна верегъилди хьуне ме учин мегIелимвелдин хуруб давамлу акьас институтиъ, учIуне Чечено-Ингушский хIуькуматин институтиъ. Хурай ами институтиъра, 1963 иса адине ватандиди, мегIелимвелди кар акьас. Ке цIайи мегIелимвел акьас башламиш акьуне Бедухъарин хIуриъ. Мисаъ ми дарсар ирцIанди хьуне бицIи классарин шиниккварис. Са иса Бедухъ махьтабиъ кар акьуна, хабди кар аркьай хьуне учин хIуриъ. Мисаъ ми ирцIанди хьуне Iуьрус чIалан дарсар. Тегунахъас хаб 2000 исастегьен кар аркьай хьуне ме махьтабиъ. Учин Iуьмурдикес 40 иса йиркI фай кар акьуне Ибрагьим Гаджиакбаровича махьтабиъ. Хъара Iуьрус чIалан дарсар ирцIанди ами, 11 истти джуре кардикра хьуне, начальный военный подготовка агъа дарс ирцIандира. Ме пешакурар кидавай, 80 исари хьибу истти кар акьуне ми ЧIаарин хIурин сельсоветIиъ председательвелди. ЯгIайин ягъа Ибрагьим Гаджиакбаровича джандис рехIет акьуна хулаъ экьуная. Учис хIуькуматикес лайик иде пенсира гъуршанди. Мин багуъ учин хизанра, хъара шиниккварна хуттулара ая. МегIелимвелди кар аркьай мин гъиликес ушуная вершарилди дарсар йи шиникквар. Ме кардихъас мис ппара чугъсагъул агъа шиниккварира, чаб гIилмин рекъуьъ ихьубан, хъара хIуькуматира мис йиная ттур — ветеран труда агъафра, «За доблестный труд» агъа джавизра фая. Гьемиштти алттушу асирарин хIа яшарин инсанар алтухъ андава хIурариъ, хулариъ, аме сад-Iуд чира хьин хIуьлматилди ухIуна кканде. Ме джурейин инсанар хье ватандин девлетар э.
Батитай Габибулаева