Закир Каидов гьучархьуне Дагэнергойин директордихъай Магомедхабиб Мухумаевахъай

Хье райондиъ идарабур ппара ая. Гьер идарайихъ учин вазифа хъая. Гьер са идарайин вазифайикес халкьдис муфеIетра ая. Сад мебурикес э Iекварин идара.
Амма джалла идарабурин кар аслу э ме Iекварин идарайилас. Фас пичин Iекв адавай са идарайинра кара ккеттвейдава. Идарабуриъ суман хулариъра джалла задар гъата. Са гIуфу минутичира Iекв хъадихьуч аваран хьуна авя инсанар фас хъадихьуфегьан агъай. Сайира фикир аркьай дава ераб фи ус э гьан батIар аркьаяф Iекварил аллеттари пуна. Фера давай Iеквар хъаддихьаф фикир аркьай дава.
Гьер ягъа хье райондин Iекварин идарайин пеша курари ппара загьмат дивая гьерттин хулаъ Iекв ахьеб бадала. Iуьш, ягъ, угъал, ибхь, рагъ дагъай адаркай чиппин кар арайил аркьа мебури. Са ягъра фера даркьай идарайиъ илгу ягъ вейдава мебурин. Ме цIагъун духIуба аркьа усади ве, керхьу син аячин синар цIуппе акьас ве, Iекв хъаттархьеттин Iекв акьас ве, хъара сае джурейин курара бегьем аркьа мебури.
Ахиран вахттари мебуривас гъил фативас вей адава, ппара гудж алчархьая Iекв ирцIан трансформаторарил, саддалара цуланара Iурдана. Фас пичин авала суман хула цIа агъикIаф андава, хIа пай хизанарин хулариъ акьуна Iекв уга паравой атапленибур, сасадарин хулариъ ая ибгIа аркьа полар, мебур кидавай хъара сае джурайин техникабура ахъихьуб ппара хьуная хулариъ. Iекв угуб ппара хьеф суман, чаб трансформаторара  цIуьре хьуная иджи гудж гъадивас вей андава. Ме кардихъас ме идарайин хIатти Изамудин Курбановича тIалаб аркьафе гьер совещанил райондин хIаттис кумак акье пуна хье райондис цIае трасформаторар йис акьубас Дагэнергойиас.
Ме кар бадала 27 сентябрди хье райондин хIаф Закир Каидов гьучархьуне Дагэнергойин директордихъай Магомедхабиб Мухумаевичахъай. Мебур мисаъ гъургъуне фиркьайчин Iеквар хъатадархьебас хIурариъ, иджи кар акьубахъасра цIуппевел гъадивубахъасра, джемеIети вахттуни угу Iеквун пул йибахъасра. Хъара гъургъуне подстанцин куьгьна хье оборудованихъасра, райондиъ духIуба акьуна кканде трансформаторарихъасра. Закир Каидова тIалаб акьуне Дагэнергойин хIаттикес мисаъ гъадивудегьен суалар хъучудушуна адатубас.
«Зас зе райондин ттураниас чвасра, чве компанисра пас кканде чугъсагъул, чун час аркьа кумакихъас че район цулина-Iурдин вегIдайихъди хIезур акьуб бадала», — пуне Закир Каидова.
Фикир акьучин ппара хIа кьимат ая Iекун инсанарис. Са гIуьфцIур-ерхьцIур исан кьабахъди фикир акьуна кIвал акьучин, ягIайин ягъас гьегидегьен духIубавелар хьуная. Гьете вахттуни инсанарин йиркIураъ хиялра кехIей ирхIайдавуйи мишттин рехIетар, иджвелар хьасе пуна Iекв бадала. Ке хIа иджвел фи э пуна хабар гъушугуна хIа инсанаривас, чIал сад акьуттари суман джуваб ирцIанде хье хIурариъ Iеквар хьеб. Ппара четин Iеквар адава вахттар ушуная инсанарилас те вахттари. МучIе хьухаб инсанари кикIвайи тIубун лампабур ахъатуна кIаре нафттра.
ТIубун лампабурин кьабахъай аттархуне шуша але лампабур. Мебурихъ ахъартайи керосин. Нафтт ахъартаттари Iайи кум фартай, хал кIаре аркьайи. ДехIела шуша аликIа лампабур аттархьухаба тIубун лампабур инсанари ишламиш аркьайи салариъ, хьурарикк.
МучIе хьухаб инсанар кикIуна лампабура хулариъ эркьвайи. КикIуная хулаъ лампайихъас хъуруцуна аверефи шиниквар чиппин дарсар лиркIенди, хурай. Те вахттари инсанарин ке идже мурадариъра кегьей авейдавуйи хулариъ ттукун Iеквар хьасегьан пуна.
Сифтта хьуне кикIвай-керта вахттар Iекварин. МучIе хьухаб куькIвайи, Iуьшан цIесайис хаб кертайи. Амма сагелай кетастти инсанарис хабар ирцIанфи, хьибугелай кикIвай-кертай Iеквар. Инсанар тегIди верефи Iеквар кертагунас чиппин хIезурвел акьас. ЦIесайи кетугуна хаб кикIвафи кьабахъ ягъа мучIинангуна.
Гьемишттинттар аркьай ацIун исар хьуне. Хабди и хъучучIуф дивас кедарта Iеквар. Iеквар хьухаб инсанарин шадвелдин кьайда адавуйи. Яраб милас иджеф аягьан пуна хиял вейи инсанарин. Гьемебур хьучинра ацIун исар хьуне инсанарин хулариас лампабур аттдихьай. Iеквар кетуфна сад лампа кикIвайи. Гьал ме кардис инсанарис ая шамар, гьер джурейин Iекв ича фанар. Агьалдинттарис хIикатар суман ве те вахттарихъас ахъаркьагуна, фиштти яшамиш вейчина инсанар.
Са чIалалди гьал Iекв бадала рехIетар хьуная инсанарис.
Батитай Габибулаева