Я игит хье солдатар

  Я игит хье солдатар

 

Завун хIадар чIукь ири

Тупарин гуллавурилас

Ругар гъванар чIукь ири

Душмандин танкарилас.

***

Я гитлеран кьаре кьаст

Фур Iэшкьуни руцуни

Я игит хье солдатар

Учра фишти хъикуни.

 

***

ЦIа керхьу рекет суман

гитлеран иркIв буш хьуни

хав руцас ехI хъадавари

уч училас тарг хьунай.

 

***

Агьа гьайра агьа гьай

Фур рукьундуйва ягъар

Агьа гьайра агьа гьай

кьацIра хум хъадартаттар.

 

ДегIвин ятумар

 

Дарар дегIви ушуни

Бавар неджберар хьуни

деIви хъае шиникквар

дарарин  яриндил хьуни.

 

***

УтIас гуни дахьишира

джан дурхьас кьан дахьушира

гашна мекI дивушира

ятумар хIекимар хьуни.

 

***

Дарар дегIви кIишира

Бавар эшкIинар хьишира

дегIви хуру ятумар

джалла бигьамар хьуни.

 

***

Улар алди рекъерил

темехIер хъари дарарихъ

хъесу дагвари сур суран

кIинай деIвин ятумар.

 

***

Германи гъалиб хьунай.

Къанна Iадпе июнди

Iуьшан сеIэт якьуи

экв э дава агъари

Германи гъалиб хьунай.

 

***

Ягъцурна сад пе иса

джумеIэт ахъууса

багъ багъча дюхью уса

германи гъалиб хьунай.

 

***

ГIал туку фацуна уй

тукарил Iэшкъуни уй

германи гъалиб хьунай

игитар деIви хьуни.

 

***

Завул алдавуй къири

Къаралугъ алчаини

Къара багъдин ямишар

Душманди тарг акьуни.

 

***

Душмандин зулумара

Гитлеран гуджар хьушира

Джагьил джанари дивуна

Гъалиб вал гъушу  ягъ э ме.

 

Баван улар

 

Завулас угъа угъал

Уларилас алагIа невгъар

Я бав вун фи сукирай

Ве Iуьмур фи пашмандай.

 

Ве пашманди хъелан улар

Яваштти ве руца лекар

Бав вун фидехIен лхандай

Сакин давав е хилар.

 

Шиниккквар ве лихандиа

Iэдрисар духIав вагIариа

Турин бицIи Iуьмурар

Вас ягъди гьачагIариа.

 

 

Агъуларин дишагьли

 

Агъуларин дишагьли

Хилилас къизил вагIреф

Икьушин лерей рухаф

Гъузушин лихас вагIреф.

 

Агъуларин дишагьли

Iуьшан ахун адаваф

Iуьшра ягъди лиханди

Шиникквар лекул акьуф.

 

Агъуларин дишагьли

Хуру ватандил илгуф

Халар мукьар агъари

Суван кIиларил икьуф.

 

 

 

 

Вун хуру ягъас

 

Яшар ппара хьушира

кIил  ве джагвар хьушира

иркIв ве Iассе дагьурай

гьамишан джагьилди илгвурай.

 

левун хуру ягъа .

завулас тIинкIар алайини.

Те тIинкIар, угъалинттар давуй.

хIад гулуна Iэшалар ири.

 

Къизилдин рагъун нур

Ве Iуьмурдис ичирай .

Сагъвална шадвал

Вас гьамишан агурай.

 

ЯгIа вун хуру ягъ э

тукар вав ицIан ягъэ

ягIа авчIу рагъ

Iуьш акьас адучIурай.

 

Ве Iуьмур бахттлу хьурай

Вун Аллагьди ухурай

Дардар гъамар дагурай

Гьамишан ачухъ хьурай.

 

Ве яшар ве давлат э

Вун гьамишан игит э

иркIураае хиялар

гьамишан бигьам гьурай.

 

Ширван шушайин дагьар

Хьурай ве ппара яшар

Маркьа вун дардар гъамар

Хьурай ве ппара бахттар.

 

ЯгIа вун хуру ягъ э

дуйис ул ярхIу ягъ э

ве Iуьмур ачухъ хьурай пуна

вун хилив гъушу ягъ э.

 

П.Магомедова, худ.рук. с.Буркихан