«Солнышкойин» утренник

Тпигъди ая «Солнышко» агъа садикдиъ хьуне утренник. Бицlи шиникквари акьуне выступленибур — сагелай детский садикдиъ, хуппай ушуна клубидира гисаъра агвар акьуне.

Пара лихуне шиникквара организаторар идже выступленибур акьас. Гебири ахъакьуне стихотворенибур, акьуне мегlнибур, сценкабур.

Хlа группа организовать акьуне воспитательницайи Майа Курбанова (Кlарин), шиникквари Майаччай агъа гис.

Аде бабарис шиникквари чиппин гъиларилди акьу подарокар йине.

Адеттарис ппара кьабул хьуне.