Шинуьккар иже вардиш акьуна кканде

Шинуькк  хьегуна  инсан шад  ве,  фас  пичин  ге  ке  хIа  бахтт э,  жалла  дадар  бабарин  муш  киве, гикес  иже  инсан  хьасе пуна. Амма  шинуьккар  жалла  сад  вейдава,  сур  ижеттар  ве,  сур Iаттар ве.  Фас  гиштти  вереф? Гьер  шинуькк дузуна кIур  хIисабе. Гин  эеси  фишттин емишарин кIур узучин  гишттин  емишар кегъучIафе.  Иже эесси  батIарди  ахъажихIасе учин  кIуранихъ,  вахттуни  хьед  ахъартай, кулар кьатIаркьай, хъуттурфучин иже  итте  емишар  кегъучIасе. чIирхIе  эесси  аккетасе учин  багъар. Шинуьккара  гьегиштин  задаре,  вун  фиштти  вардиш акьучин,  гьегишти хIа верефе. Iэкьул  ке  дадар бабари  чиппин шинуьккарин удигь чIирхIе  чIалар   пасттава, фас пичин гебирис  ягIая  шинуьккварира  чиппихъас  хъадаркьаф,  бицIигунахъас хаб хулаъ фишттин  гьава  айчин  гиштти шинуьккар  вардиш ве. ХIаппай  дадар  бабари тахсир аркьа  мегIелимар.  Хулаъ  вардиш  дакьуна, Iари  махьтабиъ  шинуьккв вардиш  верефттава.  Сапай  дадар  бабарис  чиппин  шинуьккар  мактабиас ккетухаб  нанди  айчира  ягIай  авейдава.  Iэкьул  кидава  дадар бабарифас чиппин  шинуькк ижи  вардиш акьас  вейдава, гебирис  ягIай  кканде  чиппин  шинуькквдис  фи дарс  ижи ягIар верефчин. Шинуьккдин  акьуна  кканде  тегIриф,  ягъди  вун  чIирхIефе  педегьен  шинуькквдин  гIешкъ  гулан  заде. Мактабиъ  мегIелимарира  Iаре  ижи  хураттарис  фикир  йина  ккандава.  Гьер  шинуькквдин  учин  гIешкъ  ая  дарс  а вефе, гьаге  дарсуниъ гин  хIагаф  акьуна кканде. Нагагь шинуькквдис  мегIелимди  мугьлат  дайирцIанди  хьичин,  гикес  чIирхIи  хураф ве,  ги  аркьа  даваттар,  агъай  мегIелимарис  чIирхIе  чIалар.  Гишттин  шинуькквар  кедика  махьтабиккес   хурубра  ккидиркIуна. хIураригI гIаруцай  керхьа гебирик чIирхIе тIулар, саебура чIирхIи вардиш аркьа.  Миштти хьегуна преступнастра варт ве. Шинуькквар  батIарди  вардиш  акьуб  ппара  асуллу  э  хIа  инсанарилас.