Субботник акьуне

Ме ягъари Тпигъарин халкьди акьуне субботник булахарна, отводар дуз акьас. КIилди жемеIэт айчIуна акьуне чиппин кар. ЧIирхIе турбабур, хIабзар  дуз акьуне. Iурд верегунас даругъурай пуна.

 

О.Мирзоев.

dsc06410 dsc06411