Неккарин фермабур 13 вартт

Дагъустандиъ ме иса кканди ая 13 неккарин фермабур акьас. Мисаъ хьасе са агъзурна 940 мал. Мебур аркьаф «Эффективный АПК» приоритетный программайилди. Мебур кидавай хъара акьас кканди ая 6 неккдин цехар. Инсанарис хьасе кар аркьа мукьар. Инсанарис хьас кар аркьа мукьар. Ушу иса 817 агъзур тонн некк узуна уйи Дагъустандиъ, 103 прооцент 2014 исахъ хъуттурфуна. Гебирикес 66 процент алчархьая гьертин хулаъ ая маларил. Ушу исара Дагъустан неккар узубас Российиъ удигь мукьар фацуна.

«Эффективный АПК» программайиас  ушуна хьибу иса республикайиъ акьуна 30 маларин фермабур, 16 некк ругъас аркьа машинар. Пас хьасе предприятибирин «Дарман», «Согратль», «Махачкалинский гормалзавод» неккарин продукцибур тидас-мидас файдеттарилас алтухъ.