МЕ 2023 ИСА ДАГЪУСТТАНДИН МАХЬТАБАР БАТIАР АКЬУБАС ФАРТАЯ 3,6 МИЛЛИАРД МАНАТ

Джалла хье республикайин махьтабар батIар акьубан курарис ме иса ачавесе 3,5 миллиард манат. Ме пулулди йиркIураъ ая батIар акьас 141 махьтаб Дагъустандин. Ме кардихъас хабар акьуне Сергей Меликовас вице-премьерди Муслим Телякавова.
Мин чIаларилди, Дагъусттандин махьтабарин хIезурвел ая 80 процент дегьен. Са- са махьтабар ая кIилди курар бегьем акьуна хIезурттар. Ме махьтабариъ акьуна кканде кураринра, хъара ме курарис ачарта пуларинра ахтармиш аркьая Дагъусттандин хIатти Сергей Меликова.
Гьер иса  Дагьусттандиъ аядегьен махьтабариъ гьилмин цlае ис хъучучlагунас хlезурвелар аркьа гlедат э. Джалла махьтабарин сандигl гlаяф э Агъул райондин махьтабара. Ме исара июльдин вазалан ахирари башламиш акьуная махьтабарин иде-дава курар. Ме махьтабарин батlарвелдихъас, шинихlвелдихъас, ибгlа хьубахъас ппара хъучаве хье райондин хlаф Закир Каидовра. Мин тlалабилди, гьер идарабурин хlекимари ул ачарта хье махьтабарин акьуна кканде герек курариъра, хабди кумак ирцlангъилди. Са-са махьтабариъ бицlи — цIури курар акьуна артагъилди ая, ая ппай кlенаас кlилиди акьуна кканде усара. Ме иса ме ахирантаригl гlачархьуная Фитlарин хlурин махьтабра. Мисаъ са ваз дегьен вахтт э башламиш акьуна курар. Духlуба акьуна ая гъвадар, куьгьна шифер алттивуна алийиная рукъ, гlанабагвариъ дуз аркьая цалар, ппулар, lурдана ибгlа хьубахъасра фикирар ая. Ме кар бадалди мисаъ акьасе хьеттин отопленибур, удигьай суман пичариъ цlабурар агъидикьагъилди.
Йиркlурал акьасе, ме джурейин курар удигъ исари акьуна аяфе сае махьтабариъра.
Ме иса lари ширар йирхlубар, кираджилди акурубар акьуна илгванди ая джалла райондин махьтабарикес Типпигъарин махьтаб.
Мисан кар джурефе. Вере иса джалла хlаттарин икьрарилди маслихlет акьуна ая цlае махьтаб акьас пуна. Миштти идехlела, мебури ме исасара кумакилди йирхlуна ширара, акуруна кираджайилдира атасе махьтаб.
«Ремонтар дакьас са багьанара адава, кканедегьен ширар, кираджабур, сае герек задар фартая махьтабарис райснабдиас», — ме кардихъас джувабар йине махьтабин завхоз Мавлуттина.
Завал хьуна бабар, мегlелимар, чаб шиникквара, джаллайин кумакилди акьуна ккиркlвасе са хlефттайин арайи ме ремонтар.

Батитай Габибулаева