КIилди хизан мегIлимар

Зас чвас лап хIа мегIелимдихъас пас кканди ая. Ме Курбанова ФатIимат Магарамовна э. ФатIимат Магарамовна хефе 1939 пе иса, 19-пе августи. Дадна баб джуьре хьуна, бицIигуна ппара четин велар агуфе мис. Те вахттуни джаллайисра четин и, мишттинттарис генара Iайи. Са муз кегъархьехаб, 10-пе класс ккиркIвас, ме ушуне Махачкалайиди «Интернет-горянокдиди». Садпегелай фату шиниккварихъай ккиркIуне ми «4-пе махьтаб» тисаъ 1957-пе иса. 1958- пе иса учIуне хурас Ордженикидзе агъа шагьурдиъ Североосетинский Государственный Пединститутиъ (СООГИ) физико-математический факультетдиъ. Са хьибу иса хуруна тисаъ дарсариди вей, хабди заочно хурас айчIуне. Мис Агъул райондиъ мегIелимар гьуркIай адавахIела, гьикуне районойиас ме кар акьас вес ате пуна тIалабин кIедж (запрос).
1962- пе исалас кар аркьай хьуне Хьирагъ. Хабди 1964 -пе иса ушуне кар акьас Дулдугъди. Гьеме иса ФатIимат Магарамовна ушуне шувас Рамазанов ШагIбан Хвалаевичас. ШагIбан Хвалаевич хефе 21 октябирьди 1937-пе иса Гехъуьнаъ. Ме хIа хьефе ятумди: дад хъудай, (баба хIа акьуне якьу кIиркIна са руш). Махьтабиас армиди файшуфе ккидиркIуна хурубра. Амма, йиркIв акьуна, вечерний школа ккиркIуфе Гатчина агъа усаъ Ленинградский областиъ.
Армиас адехаб хуруфе Грозный агъа шагьурдиъ пединститутиъ историко-филологический факультетиъ. Iудара хъай мебур гьикуне ШерIиди «Муя исан махьтабиди». Iу иса кар акьуна, хуппай, садпе шиниккв хе хаб, адине Гехъуьнди. (ШагIбан Хвалаевич Гехъуьнаас э). Мебири ппара гагьди Iудари кар акьуфе махьтабариъ. ФатIимата- гIуьфцIур истти, ШагIбана ягъцIурна муя иса ( гебирикес махьтабиъ- ягъцIур иса),Iудари къутт алдава усал хулара акьуне, ерхьид шиникквара хIа акьуне. Джаллабурив хурас акьуне. Чиппин кIил ухIагъилди акьуне.
Ке хIаф — Каинат Шабановна э. Ми ккиркIуне ДГУйин филологический факультет, кар аркьая Бабаюртовский райондиъ Геметюбе агъа хIуриъ (мич шувас ушуна ая ме), 33 ис э ме кар аркьай. Михъ гьер джуьрайин джевизар хъая: грамотабур, Каинат «Почетный педагог РФ» э, ке вартт иде категорин мегIелим э.
Iуд- пе руш- Эльвира. Ми ккиркIуне музыкальный училище, кар аркьай хьуне Типпигъарин хIуриъ, шувас ушухаб, айчIуна ушуфе Рязанский областиди. МегIелимвел аркьай хьуне музыкайин дарсар ицIанди. Агьал кар аркьай адава, кар акьубан пенсиъ ая. Эльвира суман, Фаинара Рязанский областиъ бицIи классарин мегIелимвелди кар акьуфе. (Ме хьибуд-пе шиниккв э) Тич вестти, Iемухъ кар аркьай хьефе. Агьал репетиторвелди кар аркьая.
Якьудпе руш Динара э. Ми ккиркIуне ДГПУйин филологический факультет.
Хурай амидимари мегIелимвел аркьай хьефе Хьирагъаъ, Гъудагъаъ, Арсугъаъ, Гехъуьнаъ. Ми кар аркьай 31 ис э. Ми иджи кар аркьахIела ке удигьай Агъул райондиъ мегIелимаригIас 100- агъзур манат пулун грант ефе мис, высший категорин мегIелим э, 2011 -пе иса мис йине «Заслуженный учитель Республики Дагестан» агъа ттур. Агьалра кар аркьая Гехъунаъ мегIелимвелдира, Типпигъ директорвелди «Дом творчеств» агъавусаъ. Ми таржума аркьа шиирар ттур ая шиирчичи Расул Гамзатован («Журавли», «Слово о матери», «Родной язык», «Мой маленький народ», «Матери»). Учира хъиртIанде шиирарна мегIнибур, аркьайра э, гьер мукьариъ мегIракабириъ хIавел аркьай аве, ме «Агъул» агъа группайигIра гIая.
Рамазан (гIуьфудпе шиниккв) — мегIелим э, тарихарин дарсар ицIанф.
Гаспара (ерхьид-пе шиниккв) ккиркIуфе бицIи классарин мегIелимвелдин курсар. Армиди весттегьен Арсугъаъ кар аркьай хьефе 2 иса. ФатIимата 1967-пе исалас 1992-пе исасттегьен кар акьуна, хулаъ экьуфе пенсиди айчIуна уч начагъди аяхIела. Амма 2011-пе иса хаб ушуне махьтабиди 2019-пе исасттегьен физикайин дарсар ицIанди хьуне, Гехъуьнарин махьтабин директорди (ВахIид Махмудовича) шаб пуна миннат акьухIела. Михъ хъая ппара джавизар: грамотабур гьер мукьариас йинаттар, мебиригI гIая:
«Почётная Грамота ЦК ВЛКСМ 1918-1968г» Комсомолдин 50 ис хьегунанфра; 2014-пе иса районойин грамотара, 2016-пе иса мис йине джавиз: «Отличник народного образования Республики Дагестан», Гехъуьнарин хIурин халкъди «Благодарность» йине 2019-пе иса, йиркIв фай кар акьухIела, чиппин шиниккварис иджи дарсар ягъар аркьай.
Агьал ме хулаъ ая учин Рамазан агъа кIиркIахъайна сусахъай (мера мегIелим э махьтабиъ). ФатIимата агъа: «Зун джавизар есттавагьан агъай давуйи кар аркьай уйиф, зас шиниккварин рекIве улар агвас ккан вей и, чиппис фиичира цIее зад ягIар хьегуна». Хулаъ аячира, ми училди дарс ягIар акье агъай адеттарис, дарсар ягIар аркьа: ОГЭ-на ЕГЭ-бур ес кумак аркьа. Сагъвел хъундава михъ гьал. муйцIурна якьу ис хьуная. Учис аме Iуьмур джандин сагъвел хъай йиркIурас рехIетвел кеяф йирай сара.
Чухсагъул чвас, кIилди хизандис, Iувершна гIуьфу исан Iуьммур шиниккварил алийиттарис дарсар киланди, ягIара, ес вей амметтари ицIанди аяттарис.
Тамам Рамазанова