Инсандис ижвел акьас

26 май садпе экзамен ерчIудпе классарис. ЯгIа экзаменарихъас дава ахтилат веяф. ЯгIа ахтилат ккетгъас кканде экзаменар ицIан шинуькварин дадар — бабарихъас. Ме садпе ис дава миштин курар вей, амма кканчин райондин хIаттари, кканчин районойин хIаттари  фикир аркьайдава. Агърай пуна мебирира уьтIуна кканефе пуна, хьеттар ухуна кканде пуна, алчакьуна  са бицIиичира жандис рехIет акьуна кканде пуна фикир аркьай дава.

Экзаменар ицIан шинуьккара гьаме балайикк ккея, экзаменарин гIезабилди ме гIезабра алчархьа. Гьамидегьен расходарна загьматар адавахи ме кар акьас, инсандис  ижвел акьас.