Идемарин ягъ

22-пе ноябрьдиъ кIиркIарин хIа ягъ хьуне. Ме хье гьалдин заманайин календарьдик цIайи бадил хьуная хIаягъарикес сад э. Ме ягъа хьин табрик аркьая джалла идемарис.

Хъара, ке удигьай нубарак акьас хьасе зурба кьехIелар ухIуна, хIа акьуная дадар-бабарис. Фас пучин, хIа идеминра бицIи кIиркIанра гIунарикъ бабан загьматар хъаве. Гьер шиникквдин агалкьунар, гьунарар даданра бабан загьматилас э аслу вереф. ХIа ягъ уч вей амеф идехIела мин гIедатара мехIелдис иджи цIуппе хьуна адава.

Хье Дагъусттандиъра ис исалас ппара хизанари аркьая кIиркIарин хIаягъ. Iайи батIар чIаларилди мубарак аркьая бабари чиппин кIиркIарис. Гъурбатиъ аяхаб аркьая дуьгIебур, чиппин шиникквар сагъ-саламатти адирай агъай. Бабарис багьа э кIиркIар, фи кардис хьичира чиппин даягъ, найе мегIракатил кканчира чиппин вакилар идегуна.

Дадарин гъургъуб къалин давайчира, йиркIв хъара Iайи багу э кIиркIарихъди. КIиркI хегуна ппара хIа суфрабур ачухъ аркьа Iуьччубарис. Фикир акьучин, дадарин васиятар кIилиъ гъареф, гебурин ттур гъадиваф, ирс гъареф хIа пай кIиркIари э.

КIиркIарихъас гъургъучин, чиппин багухъасра ппара нуьхIуьбат, хIуьлмат аве чиппис Iуьмур йина, ухIуна хIа акьу дадасна бабас. Мусульманарин джемеIетин арайиъ ке багьаттар дадна баб э. Авалдин гIедатилди дадан удигь кIиркIарис, хIа чуппарин удигь бицIи чуппарис экьуб, ахъухьуб, хIа идемарин ахтилат кьатI акьуна гъачучIуб, лап хIа Iейиб э.

Дадарин мисалабур ая:

— ХIаф адавайчин, хIа гъвандифас хабар гъушан;

— Акье ижвел дадасна бабас, багагь ижвел акьасе ве шиникквари вас;

— ХIаттарис хIуьлмат акье, бицIиттарис Iекьул фачи;

— Iуьсеттарихъ ахъаджихI, багагь вунра Iуьсе хьасе.

Джуре миллатарихъ хъуттурфугуна, хье мусульманарин халкьдин арайиъ гьалра аме хIуьлматлувел. Гьер даданра бабанра вазифа э чиппин шиниккв хегуналас мич хIуьлмат ухIубахъди вардиш акьуб. Дад баб кканевелдин рекъуъ, кIиркIарин дагучIавелдихъас, дирибашвелдихъасра ппара ая мисалабур.

Мебурикес сад э «ЛиIуран йиркIв ая кIиркI».

Са кIиркI иттай ая бабас кумак акьас, аруцуне сувариъ «Iуьмурдин тук» джикIес. Мин рекъуь ппара читинвелар алчархьуная. Кумак акьуне ми ппара хIейванарис, нахширарис, инсанарис. Амма Iемалдар Аждагьайихъай укъагуна мис кумак хьуне учин зурба йиркIвна кканевел бабахъди.

Салихат Малагусейнова