ХIаягъан ягъа хуруне шаирар

Якьудпе ноябрь хье хIуькуматиъ хIаягъан ягъ э. Ме ягъ хIисаб аркьа джалла миллатарин садвелдин ягъ э пуна. Ме кар бадалди гьер иса шагьурариъ аркьа маджлисар, са усал завал ве гьер джурейин миллатарин инсанар.

Амма ме иса мишттин маджлисар алтухъ ппара акьасра вей адава, са усал джемеIет завал дахьурай пуна, ме инсанарис зарар кея итталихъас — коронавирусдихъас.

Миштти идехIела хье Дагъустандин Министерство по делам молодежи агъа идарайиъ башламиш акьуне «Родные языки народов Дагестана» агъа акция.

Ме акцигI гIачучIас ахттигьар ая джалла гIешкь аядегьен инсанарис.

Мебурин матлаб э ахъакьуб чиппин чIалан шаирар, ватандихъас, зурбадалди ттур ая инсанарихъас, авал заманайи хье хIа курарихъас. Шаирар ахъаркьа онлайн акьуна социальный сеть инстаграмдиъ. Сасадар йиркIурастти хъучадиттара уйи ме кардихъди, аликIуна авал заманайин миллатин кунара хурайи шаирар.

Хье Дагъустандин къана гIуьфу муниципалитетин идарабур гIая ме акцигI: дом культурайин работникар, гьер хIураринра шагьурарин библиотекабурин работникар, мегIелимара шиникквара. Сайи ахъаркьа, сасрайи кьабул аркьайи.

Вархал чукIун дава ме акцигIac агъулара. Ке удигьай ме кар майил акьуне Сиражудин Шамсудинова. Ми ахъакьуне агъуларин джигьил шаиран Лутов Шамилан  «Агъул чIал» агъа  шаир.

Агъул чIал

Ватанилас дикIай а,

Зе халкь дуйин манзилил.

ЧIал арайлас гулай а,

Рангар але къизилин.


БарбатI вей а хье Агъул,

Андай яб ицIаф чIалас.

Кандий агъшуна завул,

Душманарис цIарф ярхIяс.


Ве фикирди Агъул чIал,

Зун кум алдай угасе.

Чиппин чIал гулу халкьар,

ТIурфанари дикIасе.


Агъул чIал, вун дадарин

Час инде аманат э.

Вун ухIяс дакканттарин,

Кьимат цIуре манат э.


Джаннатин рангар ата,

Агъул чIал — зе гIуммур э.

Зус ми дуньягь, вун ада,

КIен ккида кIаре гIур э.


Зас эмкIиас ве кьадар

Агвай а мучIе гIуши.

Ве бинайрин даринар,

Аттивас э заш учи.


Заш зе иркIв, кьуват ицIай,

ГIашкъунис вал лихьасе.

Дадан чIал гьава акьай,

Заш китабар кихьасе.


Кизил суман Агъул чIал

Хье миллатин хъюси э,

Хье чIал ухIуб ми дуньял,

Агъулар — чвас васи э!


Хабди гивас ге кар кьабул акьуне Лутов Шамила, ми ахъакьуне учин шаир Ватандихъас

Ватан

Гьучадина авалан вахтт,

МахIтал э зун ве тарихил.

Агъул — Аллагьди инде бахтт,

Вун лихьас э заш зе хилил.


Гьава Завун хIяд э ли вун,

ГIушан ракъ Зус гIакве акьа.

Ве тагIрифил шадтти а зун,

Шиниккв суман кьебаъ дакьа.


Тарлан э вун, ибхьин суван!

Агъул миллат ваш ухIай а.

Гъамаз хьучи багур душман,

Гидин кIараб ваш рухIай а.


Дардуни ве иркIв ацIуф э,

Душманари ина гIазаб.

Суван кIилар алашуф э,

Ме дуйикес хьуф э хараб.


Нагагь гъурбат кьисмат хьучи,

Заш иркIв Агъул вас атас э.

Улеригьас вун гулучи,

Зе иркIв капури атIасе.


Зун гьаммиша э вал бахил,

Игитарин загълум Ватан.

Заш лихьасе ле вун хилил,

Джанатин цIабрухъян суман.


Зе Ватан — арсуран сувар,

Суван кIилил — Эран цIабур.

Вун э гьава Завун гавгьар,

Вун э азман дуйин абур!


Гьавайи дава мишттин акцибур аркьаяф. Мебур аркьаттари инсанарикес талаб аркьая, гьер миллати чипихъ хъая девлет — учин  чIал ухIурай пуна. Гьер инсандин бурдж э учин чIал хум гьадатуна, учин кегъархьа валадарисра ягIар акьуб.

Батитай Габибулаева