ХIаягъан къулгун

Рамазандин хIаягъ — ке хIа хIаягъ э мусульманарин. Ме ягъа Iэквафай джалла инсанар ушуне чиппин багунттарин некьварилди, кIвал акьуне хIададар-хIабабар, бабар-дадар, багу-кIилинттар.

НекьваригIас гIаттехаб, ушуна пирдихъди садакьабур акьухаб, Тпигъарин хIа мазгитаъ акьуне хIа ягъан къулгун. ДжемеIэт ппара ве мишттин ягъа.

Къулгунар акьуна ккиркIухаб, сад сайи мубаракра акьуна, ушуне чиппин багу-кIилинттарихъди гебурисра хIаягъ мубарак акьас.

ХIаягъ мубарак акьас адина уйи Москвайиас, Ставропольдиас, сасра Iуьрусаттин шагьурариас, Дагъусттандин шагьурар кидавай.

Дагъусттандин хIатти йина уйи Iу ягъ хIаягъар акьас. БицIи шиникквар багаминхаб гIаруцуне хIур идедегьен, чиппин чантабириди иттеттар завал аркьай.