Хьеттихъас читинвелар

Удигь вегIдабури Iари булахариасдала дагъайигуна хьеттар хулариди са гварна бакна бадра гьуркIай авейи са къайдайин хизандис са ягъас. Ге хьеттилди къабара кунара Iурччанди, Iелеф акьасра гьуркIай и, джандин мерттвелра аркьай и. Вахттар гьалдинттарихъди багу хьуф, удигьай са пай хIурис гьуркIа булахар гьертти чиппин хулариди ачадивуна саIу шувагIракей пай акьуна гьуркIас акьас вей адава.

Джалабури ачадивуна ая хулариди хьеттар, булахикк ушуб лазим адава. Фикир хьасе сара фи кканеф пуна. Булахарин вартти кIилихъ хъаяттари фарта хьеттар е кран чIирхьуна, е даругъас пуна, адихъ хъаяттар гIеджиз ве, булахра рукъуна аве.

Ттиан исра къурахф хьуна инсанари уха хьедра чIукь хьуне. Сагелай вардиш хьугуна иджвеликк инсандис ге иджвел иягъди аяф суман ве. Са ягъадехIера хулаъ хьед адавай хьучи ахирзаман хьуф суман ве. Гьин хье хIешар хьеттар адартаттаре, гъил хъуьсу Iуьрччанчи матури батIарди хьед гьикай вередегьен кран дахъуна йицIу — къа литIрибур хьеттин хардж аркьа.

Ге иджвел гьал хье Iуьмурдиъ цIуппи учIуна ая. Гиштти идегуна  инсанари фикир аркьа хъара нандиас дивагьан хьед, фиштти цIуьппе аркьагьан пуна Iурдана даругъуна гIеджиз дахьас. Гьер хIефттайи аргвайра э унихьайра э те хьуринттари цIе турбабур кичикIуне чиппин хулариди хьед дивас, ме мехIелайинттари цIе хIебз акьуне агъай.

Лихуб дакьуна хьеттин курар арайил акьас давере арабура аве, амма хIапай читтинвелар аркьаф инсанди учи учис э.