ГIифу ягъ Iэквар адавай

Удигь ягъари тегIде угъалар угъуне цIелепенар атай. ЦIелепен йирхIуна угуне трансформаторар. Кьайдайиас аттархьуне ацIуна хIурар Iэквар адавай илгуне. Амма са Дулдугъар якьу ягъди илгуне Iэкв адавай. ГIифу ягъди холодилникариъ ая  Iэле продуктар чIир дахьуна илгванф дава. Мисаъ ая детский садикра.

Фиштти дуламиш хьунчин ме гIифу ягъди ягIайдава. Iэкварин удигь гьаттари фикир акьуна кканде дуьньйиъ мишттин ягъар аяф. Гьамиша сад суман ибгIа девеф. Сад Iуд запас трансформаторар  атуна кканеф. Гьал гьина жуваб есе ге чIир хье холодильникариъ уйи Iэле продуктарин, гьаге ягъари хьуна читинвеларис экьуна мукьуйиъ. 9 хIур связра адавай аме гьамидегьен ягъари.