Гьер джурейин суалар гъадивуне

Ягlа хье райондин администрацин идарайиъ Закир Каидова файшуне гьер хlефттайиъ аркьа кардин совещание. Гисал гъадивуне гьер джурейин суалар.

Ппара еб ицlанди ая рекъерисра, хlурариъди дива хьеттарисра, «Комфортная среда» агъа программабурис. Мактабарин суалра атундава кидирхlуна.

Райобразованин хlатти Али Абдуллаева пуне: «Чин хьибу ягъди акьуна ая комиссия хъай аларуцуне хье райондин мактабарилра садикарил, ягlайин ягъас Чlаарин мактабра, Гъудагъарин мактаб кидавай джаллабур хlезурди ая цIае хура иса шиникквар кьабул акьас».

Сае курара ппара мугъатти фацуна ая районлин хlатти, чlукь вахтт кканди ая гебур арайил акьас.

К.Мирзоев