Акье дадас хIуьлмат

Ке зурба акьун  кканде ая курарикес  баба, хумбетти  э ягIар акьуб  шинуьккарис хIуьлмат  акьас  хулан  кIилил алетис — чиппин  дадас. Ге кар  герек ве  чиппис  шинуьккварисра, хъара чве хизандин цIуьппевелдисра, хъара хеттарин хеттарисра ягIар  хьас  фиштти  хьун  кканчин  экьуб-гъайшиб хизандиъ ая гьер  инсандин.

Дад, учин шинуькквари хIуьлмат  даркьагуна багухъас  ппара чIирхIи  аргва. Хьира  фидегьен  пучира  шинуькквари  даркьайчира вас  хIуьлмат  зун аркьа, ге дуз дава.  Беликин хумбеттис учис  ягIаф  хьасттава  хьиму  багв  айчина,учин шувас, шинуькквари дадас акьун  кканди ая хIуьлмат. Амма, фишттинф  ичин  хIекь-хIисаб  шинуьккварин дадахъди, вафас пас  ве ве шинуьккварихъасра  вахъди  фиштти ичин  гебур, вахъасра, ве гIанаас фишттинф ичин вун.

Шинуькквар  хIа  хьугуна,  чиппин  хасият  агвар  аркьагуна, хуппай  бабафас хьасттава гебур  чиппин  мукьуйиъ  экьвас акьас, гьагегуна  герекк  хьасе чвас дадан са чIал. Ме са шартI э фас ичина  вун ягIадимари  ягIар акьуна  кканди  аяф  дадас  хIуьлмат акьас. Дадасна  бабас  хIуьлмат  акьуб, шинуьккварин  дахьун  давере кар  э. ХIуьлмат  дакьувел  э: дад айчира адава  тIул  акьуна  бабафас  ахттигьар  гъуйичи; дада  маркьа  пуна зад, ахттигьар  йирай пуна бабалди  верегуна; дадахъай гьарайар  аркьай гъургъуб; дадас  гьич пеб;  бабас  ваалас идже  ягIа пеб; дада фи буюрмиш акьучира, ахиран чIал бабанф гъуйуб; дадахъас сасрабирин  удигь  хъаттхуруб; дадалас  бабас  ягъди  гIерзар акьуб; дадас кьацIра ибур дайеб.

Мебур  кидавай, ацIуна  ая  хъара   хIуьлматин шартIар  дадахъди. Нагагь  бабас аргвахаб  ме хьин  пе хIуьлматин шартIар  учин  шинуькквариъ, гебур  суман вунра  ахьуб  мункиме  ве шувахъди.Нагагь  баба  давахаба тIулаас  адихьаеф шинуькквар, мункине  хулаъ ая  хизанар джуре хьеб: хьиджарбаб, хьиджардад.

Дадахъди  хIуьлмат  дакьас  а шинуькквдисра ахтигьар  йин  ккандава  баба, удигь  кIилди акьуна учи агвар  акьуна  кканде Iэгв. Хумбетти  акьугуна  э хIуьлмат  хулан  эеси  хеттарира гьвайи фарцIанф. Ме курар джалла чаб чиппихъай  цIуьппи  хъукъунаттаре,  гегуна  агваф фидегьен зурба  кар ичин  шувас хизан  хьебра, шинуьккварис баб хьебра.

Нагагь  хьира  шувас  дагъахаба  гьъ,  гебири пасттава дадас гьъ.БицIиттар  ая   мукьуйиъ хьира  фидегьен дакканчира,  гьъ  агъа джуваб ицIанди ккандава шувас. Нагагь шинуьккваринра  дадан  арайиъ  архьуна  ахаба: дадахъас хъагъишичина- геберин  кIваъ  хьасе  бабас чин  ккандава,  баб ягъди дадахъди ве,  амма  шинуьккварин багв фацучин дад  гебирин уларигь  адархьасе.  Гишттингуна иджвелин  чIал агъайдала гIачишина ккандава  гебиригIди.

Учил але кар шинуьккварис дадара акьун  кканде.Гебирис  агвас  кканве чиппин  дад  ке  гуджар кей,  Iэкьул кей, са чIалалди ке  зурба. Зурба  дад  хъагуна  гебирис  ягIа фи акьучира, фи  хьичира дад  чиппихъас  хъагъишаф, кумакис  вереф. Гебирисра  канве чиппикесра дад  суманф  хьуна. Дадахъас идже  чIалар пичин  инсанари, хеттарис учис агъаф  суман  ве  ге  чIалар.

Шинуькквари фишттин   хIекь  хIисаб акьучин  чиппин  дадар- бабарис  бицIигунан хаб,  гьагишттин  иджвел  акьучи — иджвел — Iайвел акьучи — Iайвел  агвасе  гебирис чиппис хеттарикесра. Джалла  задар  чиппин мукьариди  рукьасе.