Агъул райондиъ хьуне пайгъамбар (с.гI.в.с.) ху ягъян маджлис

Джаллабурис хьес ягIа Ислам диндиъ ая мусульман халкьдин лап зурба хIаягъар исан арайиъ вереттар. Сад ке хIа хIуьлматлу ягъ верефе Рабиуль-авальдин вазала. Ме вазала цIеIуд пе итни ягъа хуная хье МухIаммад пайгъамбар (с.гI.в.с.)

Ме ягъас хIезурвелар аркьай алучIа дари-дуньяйи ая мусульманар МухIаммад (с.гI.в.с.) пайгъамбардин уммат. Рабиуль–авальдин ваз мусульман халкьди багъиш аркьа хье пайгъамбардис, салаватар хура, садакьабур ирцIанде, савабин сивар фарцанде, хIаттари ахъаркьа бицIиттарис гин Iуьмурдихъас.

ХьибцIур пе октябрьдиъ хье Агъул райондиъ хьуная хIаягъ, багъиш акьуна хье пайгъамбардис МухаIммад (с.гI.в.с.) Ме ягъа хIуьлмат акьуна хье райондиъ адине Касумкетский райондин имам Шамиль Омаров, завал хьуне хье райондин хIаттар, гьер хIурариас адине имамар, Махачкала шагьурдиас адине депутат НС РД Тимур Гусаев, полпред Муфтиятин РД ЮТО Хусейн Гаджиев, нашидар аркьа группа «Хайрат» хъара группа «Наследие».

Ахунин кьулгунар акьухаб хье Агъул джемеIет: бицIиф, хIаф, — завал хьуне Типпигъ хIурин мактабдин майданил. Ме маджлисил гъургъуне хье райондин имам Ахмад Гарунов, райондин хIаф Закир Каидов, багъиш акьуне хье джемеIетис иджвелин насихIетар, гъадивуне хIаттарин, бицIиттарин йиркIвар. БицIиттарис алихьуне суалар хье пайгъамбар МухIаммадан (с.гI.в.с.) Iуьмурдихъас. АгъатIуттарис йине савкьатар. Шадтти, маслихIатилди, инсанар рази ай алттушуне ме маджлис, ккиркIухаб агъатуне салютар.

Кам дакьурай хье Агъул райондиас, Агъул джемеIетин арайиас маслихIат, баракат. Аллагьди ухIурай хьин итталариккес, имансузарикес. Чугъ-саул хье хIаттарис хье джемеIетин: бицIиттарин, хIаттарин, — йиркIвар гъадивубан.

Наибет Гасукаева