АГЪУЛАРИН БУЛАХАР

        АГЪУЛ   ЧIАЛ

 

Ширин ругъу булах э,

ЮркIуран вун мурад э

Ке батIар вун цIантук э

Хьин гъургъае агъул чIал.

 

Къизил   рагъун   нур суман,

Вун уларин экв суман,

Дардунин дарман суман

Дуьньяди хье агъул чIал

 

Рухай вун зурна суман

Кканвей вун час баб суман

Бабас учин кIиркI суман

Хье ватандин агъул чIал

 

Чирагъ-чай вей багъларис,

Кьува ицIай дарарис

Дифар вея дерейис

БицIи халкьдин агъул чIал

 

Вун гулушин зун кIесе,

Чин ппара бахсуз хьасе

Агъуларин девлет э

Me батIар хье агъул чIал

 

АГЪУЛАРИН  БУЛАХАР

 

Фи ухьтан э булахар,

Ширин э ругъу хьеттар

Гъургъай а музи чIалар,

Ругъу хьеттин булахар

 

Гъази чIири а тукар,

Агучинра юркI ацIай

Заварилас вей  дифар

Джигьил джан сарин акьай

 

Шавурди кучи ягъуй

КIвалвей ви ругъу хьед

Ге вахттуни час ккандуй

Ви булахин ругъу хьед

 

Агъуларин Чирагъ-чай

Ккасппи гьуьлис вея

Агъуларин Чирагъ-чай

Гьар тукунис нур ицIай

 

Булахарин тIинкIари

Агъуларин Чирагъ-чай

А че ухьтан сувари

Мертте хьеттин булахар

 

ЗЕ  ВАТАНДИН  АГЪУЛАР

 

Зе  ватандин  агъулар,

Зун  упаси  квес  чIалар

Варибурис  ширинттар,

ЮркIуралас  деветтар

 

Я, агъулар, агъулар,

БицIи  халкьдин  инсанар

Ругъу  хьеттар  ухаттар,

Гьава  сува  аеттар

 

Сагъ  акьурай  агъулар,

Зурбасуман  аеттар

Мертти  курар  акьаттар,

Инсан  суман  руцаттар

 

Зе  ватандин  агъулар,

МидахIан  зас  канеттар

Фи  упушра  хьин  чIалар

Хьес  хьин  салам  ицаттар

 

Я, инсанар-агъулар,

Са  районди   аеттар,

Са  чIалалди  гъургъаттар,

Са  Iадатар  хъаеттар

Зе  ватандин  агъулар,

Сад  садилди  вереттар

Чиппин  намус  ухlаттар

Зурбасуман  аеттар

 

Инсанар  суман  тIушаттар

Зас  иджевел  акьаттар

Зе  ватандин  агъулар,

МидахIан  зас  канеттар

 

АГЪУЛАРИН ИНСАНАР

 

Арсуран хIур кум суман

АлацIуна ибхьери

Куьли Iадиял суман

Фацуна хIур дифари.

 

Агъуларин че сувар

Гьар тукари ацIуна

Угъайи джагвар ибхьер

Че суварис цулана.

 

Агъуларин Чирагъ-чай

Вун халкьарис къизил э

Агъуларин Чарагъ-чай

Варибурис дарман э.

 

Мугъу дере ватандин

Гьамиша майдан хьурай

Че инсанар Агъулди

Шатти сагъди адирай

 

Агъулар чин чIукь ая,

Зурбабур ппара хъая

Гьар усари чин ая,

Зурбавелдин ттур ая.

 

Зе ватан э уч Агъул,

Арсуран рухар аеф.

Зе ватан э уч Агъул,

Зурба инсанар аеф.

 

Че инсанар агъулар

Нанди ичра чаб ая

Куьн упай идже чIалар

Зурбавелдин ттур ая.

 

      ЧЕ  АГЪУЛАРИС

 

Марфар хьурай хьидана

Емишар хьас цулана

Iурдин джагвар ибхьерил

Рази хьасе хьин вари

 

Агъул район бицIиф э,

Амма уч зас ширин э

Че зурба агъуларис —

Чугъ сагъул зе дусттарис

 

Агъул чIал зе булах э,

Агъул район ватан э

Зе райондин инсанар

ФидахIан зас кканеф э.

 

Идже усар, ппара а,

Инсанар чаб ппара а

Агъул чIал гъургъа инсан

ФидахIан зас ширин э

 

Ширин гъургъай ду чIалар —

Мертти ругъу булахар

Зе ватандин агъулар —

Зурба игит  инсанар.

 

            СУВАРИС

 

Арсуран ранг фацуна

Суварис дифар вея

Зе уларис агуна,

ЮркIуралас вейдава

Гьава сувар Агъул а,

Дифари чаб ацIуна

Зун дагьаран кIукIал а

Заварин хед фацуна

 

Къизилдин нур адина

Ме хье гьава суварис

Кканиттихъас руцуна

Агундава уларис

 

ЦIакIинар ппара вея

Агъул сува цулана

Заварис кумар вея

Аш хIуягин, Мадина.

 

       РУШАРИС

 

БатIар рушар бабарин

Зурба курар акьибай

Хьасе хье юркIвар сакин

Бабан чIалар фацибай

 

Зун упасе квес чIалар

ЮркIуралас деветтар

Зун ликIенасе кIиджар

Me дуьньяди ширинттар

 

Руш хулан вун баракат

Ке батIарди агурай

Кардис акьай хIаракат

Гьамишанди вун хьурай

 

Me хье гьава суварис

Тукарин ранг адирай

Me хье мурад сусарис

Бахттлу ягъар агурай

 

Агъул ппара рушар а,

Тукуласра батIарттар

Гьар са хIури рушар а,

Агушин юркI ацIаттар

 

Зурба суман аеттар

Зе ватандин инсанар

Гьава суварин тукар

Квес ухшари че рушар.

 

                 РУШ

 

Баба хъае батIар руш,

Тук суман хъучар хьуни.

Адина геда Урудж,

Учихъай руш файшуни.

 

БатIар шибер дардари,

Бабан джагвар чIарари.

Тукун Iумурал алди,

Хулаас уч верифи.

 

Джигьил вел дахьурай пуч.

Бахттлу хьурай батIар руш.

Мэ дуьньяди а дардар,

Джагвар вей бабан чIарар.

 

            ФАТIИМАТ

 

Фи батlар вун руш даван,

Хlаеф э вас хьас чlалан

Зе джандис дарман суман

Вун дуьньяди,Фатlимат

 

Зурба суман руцая,

Ме дуьньяди вун ая.

Фи ухьтанди агвая,

Варибурис,Фатlимат.

 

Вун суманф уч хьасттава,

Руцушра джикlесттава.

Валас батlарф адава

Ме дуьньяди,Фатlимат.

Хула ае баракат,

Кардис э вун хlаракат.

Вакес ппара  муфаlат

Ширин джандис,Фатlимат.

 

Тук э гьан,цlантук э гьан

Вун дала адава гьан,

Вун Аллагьди еф э гьан

Фи гуьрчег вун,Фатlимат

 

Ме рагъун вун нур суман,

Дагъларин джейран суман

Суварин булах суман

Дуьньяди  а,Фатlимат

 

Чlалар э ви зас ширин

Вас дахьурай зе улин

Руш э вун варха хlурин

Ле батlар вун,Фатlимат

 

        СА ВУН ДАЛА

 

Са вун дала хьундава,

Зи юркI ацIуф дуьньяди.

Шадвел зун вас йиндава,

Ппара э зун пашманди.

 

Вун далара ккандава,

Ширин чIалар дупушра.

Вун далара адава.

Джайнат суман юркIура.

 

Вун андаваш кIесе зун,

Хьед суман зун гулас э.

Упуфттава кканеф зун,

Зи джандин вун хиял э.

 

Дуьньяди ае девлет,

Зи уларис вун эхин.

Гьарттис ккане баракат,

Ми дуьньяди вун э хин.

 

Зас дахьурай уч джайнат,

Дуьньяди вун андаваш.

Зас агвасэ Iаламат,

Ширин ви сес андаваш.

 

АГЪУЛАРИН ЦIАКIИНАР

 

ЦIакIинар ппара вея,

Гьар са хIури цулана.

Заварис кумар вея

Аш хIуягин, Мадина.

 

БатIар сус зас дагушин,

Фиштти хьасе цIакIинар.

Ккане руш зас дахьушин,

Фиштти хьасе цIакIинар.

 

Лихъун акьай джил зурзай,

Че хIури цIакIин вея.

МагIни акьай зав рухай,

Инсанар мухIтал вея.

 

Агъул хIури цIакIинар,

Ппара вея цулана.

Тукар суман а рушар,

Зе юркIурас дивуна.

 

Хунчабур удигь хьурай,

Шадвел хьин ппара акьас.

МагIни акьай руш хьурай,

Пашман юркIвар шад акьас. 

 

Исрафилов Рамазан Салимханович