Немного лирики

Вун хуру ягъас

 

Яшар ппара хьушира

КIил  ве джагвар хьушира

ИркIв ве Iассе дагьурай

Гьамишан джагьилди илгурай

 

Ле вун хуру ягъа .

Завулас тIинкIар алайини.

Те тIинкIар, угъалинттар давуй.

ХIад гулуна Iэшалар ири.

 

Къизилдин рагъун нур

Ве Iуьмурдис ичирай .

СагъвгIална шадвгIал

Вас гьамишан агурай

 

ЯгIа вун хуру ягъ э.

Тукар вав ицIан ягъэ,

ЯгIа авчIу рагъ

Iуьш акьас адучIурай

 

Ве Iуьмур бахттлу хьурай

Вун Аллагьди ухIуьрай

Дардар гъамар дагурай

Гьамишан ачухъ хьурай

 

Ве яшар ве давлат э

Вун гьамишан игит э

ИркIура ае хиялар

Гьамишан бигьам гьурай

 

Ширван шушайин дагьар

Хьурай ве ппара яшар

Маркьа вун дардар гъамар

Хьурай ве ппара бахттар.

 

ЯгIа вун хуру ягъ э.

Дуьйис ул ярхIуь ягъ э.

Ве Iуьмур ачухъ хьурай пуна

Вун хилив гъушу ягъ э.

 

 

БатIар тук

 

Укун тукаринф хьурай

Са тук батIарф авчIунай,

БатIар тукун Iэшкъуни

Iуьшан ахун атIуни.

 

БатIар ширин чIалар пугуни

Дархъарай ве тукун цIавар.

Дардунин ахтилатар акьугуни,

Керхъарайхин ве цIавар.

 

Укуни ае тукул

Зун Iэшкъуни руцарай,

Тук алавгаф ирехIелан

Зе иркIв ачукъ вгIарай.

 

 

 РекIве хIад

 

Завул але вун зе хIад,

Вун фидехIен рекIве э.

ГIана ае вун зе иркIв,

Вун фидехIен бизардай.

 

Iуьшури вун хурушин

Са рекIве хIад завул алтукъ э.

Гьеле хIадухъ хъеленди

Вун гьамишан ачукъ э.

 

Зав фацуна хIадари

Су ацIуна гьавари,

Вазалан Iэкуккес

ШутI атайри  хIавахъанари.

 

Iуьш хьугуни заварил

РекIв ицIандай хIадари

Арсуран нур алди

Ваз ариа яIани.

 

ХIан ацIуна рекьве хIадар

Вазурал алурцуна а

Вазалан Iэкуккес

Джагьилар аруцариа

 

Су сувалас гьаварай

Завун хIадар рекIверай,

ХIаре ае джагьилар

Сур суралас батIардай,

 

Дараъ ае кIур э зун

ЦIуппе мерIерил алеф,

Завул але хIад э вун

РекIве хIадаригI гIаеф.

 

 

УнетIарна улар

 

УнетI дава хъеленф

Улар э дуьйихъ хъеленф,

Улар батIар улусум

Вун уч фирихъ э хъеленф.

 

Улар унетIар дехIен,

Мукьу ири вун Iэзиз.

Рагъ на ваз дехIен,

Вархал хьунай вун Iэзиз.

 

Улар арсуран пази

Суварис атариа,

Чулар иркIура дивуна

УнетIариккес хъелендиа.

 

Улар батIардай пуна

Улусумар сад дава,

Рангар батIардай пуна

Тавус къушар сад дава.

 

КIаре унетIар хъаеф

КIаре улар ае руш,

Ичинаае рагъ суман

Нур ицIанди гъархIуь руш.

 

П.О. Магомедова, СДК  с. Буркихан