Саният Хакировна — хумбарин гъилар дуга кьецI

Раджабова Саният Хакировна хуная 21 декабрьдиъ 1950 иса Типпигъарин хIуриъ, Агъул райондиъ. Гин дадра баб колхозникар и. Са гIеджизди дуламиш вея хизанари и гебур. Ерхьи ис хьугуна, 1956 иса, ушуная Саният мактабиъди. Тегуна дарсар ирцIанди уйиф Iуьрус мегIелимари и. Гин садпе мегIелимдис агъафи Любовь Николаевна. Ге мегIелемдис Саният Хакировнайи уч ппара кканверефи агъа, иджи дарсар хурахIела. Учин хулаъдира гъай ппара хIуьлматар аркьай ахьуная ге мегIелимди Саниятас.

«Че классиъ муяд Iайи  иджи хура шиникквар уйи: зунра, БегIедарин Такибат Алаудиновна, ГIатарин Рамазан Нурадинович, БицIибагьаларин Назим Исмаилович, БегIедарин Халисат Муталибовна, Мирзабурин Омар Салихович, МеIуьчарин ЗейналгIебид. Мактаб ккиркIухаб, 1968 иса, ппараттар ушуне чин Махачкалайиъди мединститутиъди хурас. Гисаъра чин джаллабури батIарди хуруне», — ахъаркьа Саният Хакировнайи.
1974 иса Саният Хакировнайи хуруна ккиркIуне мединститутин лечебный факультет. Гин специальность э терапевт. КкиркIухаб ге гьикуная Пермская областьдин Лысево агъа шагьурдиъ. Гисаъ  ге кар аркьай хьуная медсанчастьдиъ турбогенераторный заводин  участковый терапевтвелди. Участокар ппара хIаттар и, терапевтар гьуркIай адавуйи агъай ахъаркьа ми. ГIифу агъзур инсан уйи гин участокдиъ. Хъара «Общество слепых» агъаттара, 17-пе цехуниъ аттар (утибур, ккапрунар, хьухьалар, бицIиттарин калготккибур аркьаттар), хъуланди хьуная ге. Ппара кар алчархьай хьуная гил. Багами дахи вей хьуная ге кардил лап Iуьшан кьанайисттегьен илгвади ахьуная. Чугъсагъул агъа кIеджара Пермский областинттар йиная гис. Грамотара ая идже духттур э пуна.
1975 иса хуная гис садпе кIиркI, Артур агъаф. Ге кIиркIан са ис хьухаб, 1977 иса, адиная гебур Дагъусттандиъ. ХIуриъ кар адавай, са иса кар аркьай ахьуная Саният Хакировнайи Мамедкалайиъ педиаторвелди. Сара шува ккиркIухаб ветеринарный техникум, ушуная ме гихъай Ставропольский крайдиъди, Турновский райондиъ. Гисаъ са иса кар акьуная ги Типпигъарин хIурин Амаев ХIаIемай Магомедалиевичахъай, участковый терапевтвелди. Амаев ХIаIемай и главврач те больницайин. Гисаъра ппара вахтт хьуна адава мебурин, шуван курар дуз давей. Учин шуй ушу усаъди вей ахьуная ме дишагьлира. Гисаас ушуная мебур гьеге Ставропольский крайдин Курский райондиъди. Гисаъ Хакировнайи кар акьуная якьу иса(1979-1983) главврачвелди  врачебный амбулаториъ Полтавское агъа хIуриъ. Ттур уйи гин тисаъ, батIарди кар аркьая пуна. Са грамотара йиная гис Ставропольский крайдиъ иджи кар акьуне агъаф.
«Тегуна захъ Iу кIиркIра хъай уйи. Ппара четин вейи шиниккварихъ хъуттурфанф адавай. Садтти атун гебура кIилин ягъди вейи кардил. Хаб адигуна хулан кара алчархьайи, уху шуйра авейи. Гуни, хьедра акьухаб кIифсуман фаттархьайи. Муя истти кар акуне зун тисаъ. ХIуьлматара ппара аркьайи зас тисаъ ая инсанари», — агъа Саният Хакировнайи.
Тидасра адис алчархьуная мис хIуриъди, учин шувахъас. ХIуриъ, терапевтвел адава пуна, йиная Хакировнайис акушер-гинекологвел. Гьете вахттуни кIина уйи хье акушер-гинеколог, гъудгъул БатIитIай. Гин кар йиная мис.
Са вазала ушуная ме Махачкалайиъди переквалификациъдира. 1984 исалас мич кар аркьай ая ми акушер-гинекологвелди райондин центральный больницайиъ.
«Садтти кар аркьай хIуне зун ппара гагьди. Районра тегуна ппара хIа и, инсан ппара уйи. Шиникквара ппара рухайи авала. Ерид, муяд, йицIуд хъувейи шиникквар. Ппара четинди руха хумбара авейи», — ахъаркьа Саният Хакировнайи.
1985 иса ушуная ге якьу вазалан специализациъди Волгоград шагьурдиъди . 1984 исахъас хаб, 2020 исан октябрьдисттегьен  кар аркьай ахуная ге акушер-гинекологвелди ( 37 истти).
«Зун ади исари хумбар вейдавуйи больницайиъди шиниккв хас. «Фиштти хьасегьан чин, магьа зун фуниъ ая агъай, больницайиъди веяттар шиниккв хас», — агъайи гебури зас. Хулариъ э рухайиф шиникквар, мерттвел адава мукьариъ. Зас ппара Iайи тамаш вейи гебурил, зун гебурин гъавурдиъ архьайдавуйи. Ппара минат-хатир аркьайи зун гебурис больницийиъди адис. ХIа курарил але инсанар хъучикайи зун хумбарихъ гебур гьикас, хас больницайиъди. Иъ ушубар хьуттар ппара авейи, рухагуна Iайи четинвелар хьуттар авейи, ппара шиникквар кедихьаттар авейи. Са ЧIаарин хьирас рухагуна, ушуне гин иъ. СурIуьшан кьанайи и. Фи аркьайчира дагIай зунра акушерка, курагъ Гюльнара сад сайифас гъуршанди иъ агьартайи чин гиъ. Гьегиштти ккеттивуне чин ге Iеджаликкес. Iурд, гIул дагъай, Iуьш, ягъ дагъай хIурариъ архьуна авейи. Рекъера ппара чIирхIи уйи. Сагелай, Iурдана Iемухъди ушуна аягуна, сурIуьшарингун архьуна мерккураъ машин аттивас давей, зунра  Базарин ГIибадуллагь илгуне чин багамисттегьен гьелисаъ», — ахъаркьа дурттурди.
Те исари роддом агъа мукь ахьуна адава. Са бицIи хирургический отделенин палатайиъ рухай ахьуная, сасра палатайиъ артай ахьуная  хуна аяттар.
Ге вахттуни адиная Раджаб Алиханович хIуриъди кар акьас главврачвелди. Ги акьуная цIе роддом йицIу мукьуйинф. Саният Хакировнайи гъушуная училди акушерская служба, акьуная централизация джалла хумбарин. Гъушуная джалла райондиъ ая хумбар учетиъ. Гебурихъ хъуттурфанас, отпускабуриъди гьикас, хъуттурфанас училди верегъилди акьуная ги. Тегуна машинар инсанарихъ хъудахIела, больницайин машиниъ ай гъарегъилди акьуная мебури хумбар хасра, хуттар хаб хулаъди гъасра.
АцIуна иджвелар акьуная Хакировнайи хумбарис, Раджаб Алихановичан кумак хъай.
Хумбар хас больницийиъди адирай пуна, бицIи гьучикIаттара (подарокара) аркьай ахуная гебури хумбарис. Хабди са бицIи рехIет хьурай пуна хумбарис, ппара лихандехIела, са ваз ами хас гъай ахьуная ги хумбар больницайиъди. ГIифу тIунис Iелефра акуная мебури фуниъ ая хумбарис. Шагьурдиъ суман рехIетар акьуная  мебури райондин роддомдиъ. Ппара Iайи алгъузуна, фушра ачадартай, мертти, раккра атIуна, Iари чиппинф хIемамра акьуная, паровой отопленира, канализацира, хьедра акьуная роддомдис.
Гьал хумбар вей ахьуная мебурилди са ваз ккими хас. Гьавайин консультацибура аркьай ахьуная ги. Хумбарин гъилар дуга кьецI суманф э Саният Хакировна. Хумбарихъас ппара хъагъишафи ге.
«Сагелай вызовдиъ, Буршагъди Кьушандерейиъ, вей уйи зун акушерка Кисарин Сакинатра хъай рухаф ай Iуьшан вахттуни. Хъуттурфанде чин, верегунас хьибуйис рухай. Са усаъди Сакинат гьикуне зун, са усаъ зун экьуне, са усаъди Нурджагьан агъа Буршагъарин  шиникквар хас кумак аркьа хьир ачикуне чин. Гьегиштти са Iуьшуй хьибу шиникквра хас кумак акьуна адине чин», — агъа Саният Хакировнайи.
Инсанарис ппара муфеIет кей уйи гикес. Са хумбефра кумак дакьуна кIиф хьундава гифас. Гьалра Iайи иттаф хьугуна, джигьиларис кумак аркай аве ги, йиркIура кьабул аркьайдава гин фи ичуга дакьуна.
Саният Хакировнайин идже кар акьувел арайил акьуная 2002 иса. Ге Махачкалайиъ повышение специализации аягуна, 8-пе мартиъ унахъуна  цIе театрдиъ, джаллабур ая усаъ, йиная гис звание «Заслуженный врач  Республики  Дагестан».
«Са ягъа файдине чаалди буршагъарин Магомед Раджабовичан, фуниъ ая хьир, Наимат агъаф, са Iайи иъра вей. Фи вас акьуф пугуна, ги пуне зас, учи удигьас гIурин шишал гъадивуне, Iар акьас ге. «Вун кумехьуна аяв?» — пуне зун гис. Сара алухIуна гихъайра хъучучIуне зун гис са чара акьас. Фишттира гъурзар акьас хьундава завас гин иI. Унахъуне зун кумакис Махачкалайиас. Дарукьай ппара вахт вей аяхIела унахъуне Дербентиас, хъара Хеварисра. Ке удигьай адине чаалди Хевар. Гебур адистти, фи аркьайчира дагIай, алттаркай журналра гьерттин  иин группа кеяф экьуна уйи зун. Зас агуне гисак Мирзабурин Iуьмарна Маликарин МехIемад гьеме хьиран иин группа аятар. Дахи, дахи акьуна тилифан файдине зун гебур заалди. Гебури весттавара дапуна, дахи адина йине час иъ. Гьегиштин идже джумарт классинтар хъая захъ» — ахъаркьа Саният Хакировнайи.
Сара учин джандиъ сагъвел адахIела Саният Хакировна октябрьдин ваздилас 2020 исалас кар аркьая физиотерапевтвелди райондин больнацайиъ.
ХIа кIиркI, Рамазанов Артур Русланович агъаф, 1991 иса учIуне  Дагъусттандин мединститутиъ. 1997 иса  хуруна ккиркIуна ушуне Московский областиъди, Луховица шагьурдиъ кар аркьая гьетисан больницайиъ онкологвелди.
Iудпе кIиркIа, Рамазанов Заур Русланович агъатти, 1996 иса ккиркIуна мактабра ушуне хурас  Дагъусттандин университетин биологический факультет. Те ус ккиркIухаб хуруне гьегисаъ экономический факультетра. Агьал ушуная Московский областиъди,  Броница  агъа шагьурдиъ. Гисаъ кар аркьая технологвелди йогуртар аркьа  немецкий «ЭРМО» агъа фирмайиъ.
Саният Хакировна, ве джандиъ сагъвел хьурай, вас ве шиниккварикес ацIун Iеквар агурай! Вун суман духттурар хьехъас кам дакьурай. Ве шиниккварисра ме дуьйиъ аядегьен иджвелар хьурай!
                                                                                    Нафият Шамсудинова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *