КIилин Iуьмур редакциъ лихуна дишагьли

Зулейхан Багаудинова хеф 1939 иса Типпигъарин хIуриъ. Дад мис учин кьацIра ягIафдавуйи. Дад  луькIегуна, ме якьу вазалан руш и.

Дад гин, Башибрин Муса, кина файдефе галуас. Малар, муркар фаттивуна гьикуная ге садпе бригадайигIай галуди IуькIер уцас. Гьеге бригадара, хъара сасра  бригадара джалла  кучевелдин итталивас кIина файдине хIуриди. Саринвусаъ вардиш хьунаттар, гъадивас хьуна адава гебуривас кучвел. Шуй кIехаб мин баб, Башибрин Iейша,  хъай  учин гъифу шиниквра, адине учин дадан хулади. Дадан хал те вахттунис фушра андавай Iар хьуна уйи. 

Зулейхан  ухIуна хIа акьуфе  учин баба. ХIа ччиччи, Байранкъизара, гъил гьучихьай хьуне учин бабас бицIи чияр, чуппар арайил акьас.  Зулейханан баб, Iейша,  хъахъуна хIа къасунра, вереф и КьасумхIурилди рукьасттегьен хьилаба, хаб гидас хIуридира духIуба акьу шейэр айя къасунра хъахъуна. Ариш-вариш аркьай, учин шиникварин дуламиш акьас.  Инсанарин чIаларилди, ппара зурба хьир и  Iейша..

Ери ис хьегуна, ушуне Зулейхан Типпигъарин  махьттабиди. Гисаъ ги дарсар батIарди  хурай хьуне. Махьттаб кIиркIухаб найчра сара хурас Зулейхан  ушун дава. Хъучархье вахттуни  йине Зулейхан шувас КIарин Кьулбанас.  Ге и КIарин Багьавуттинанра Салиматан шиникв. Кьулбан учин кIилин Iуьмурди кар аркьай хьуфе райпойиъ,  райпойин дуканариъ.

ХIуриъ редакци дахъугухаб кар аркьай хьуне Зулейхан гисаъ. Гихъай гисаъ кар аркьай уйи  Джамаларин Iейшара. Удигьай редакциъ адихьай хьуне лезги чIалан газит. Хабди хъикуне хIуриъ редакци. Са Iу исари, редакция хъикIугуна, ме илгуне кар фадавай.  Хаб редакци дахъугуна, Зулейханра, Джамаларин Iейша унахъуна файшуне кардил, мебурис кар ягIаттар э пуна. Тегуна редакциъ адихьайи Iуьрус чIалан газит «Сельская новь» агъаф.

Кьанди э адихьас хъучучIуф  хье чIалан газит. Ппара азиятар хьуне мебурис тегуна редакциъ. Джил  хьуне цементинф. Лекар ругъай, кIилди джандиъ архьай учIай хьуне мекI. КIилин ягъди  лекул илгванди хьуне ме гьеге ругъу джигагьиъ. Газитра адихьаф тегуна ппара загьматилди и. Къургъушумдин хIерфар завал аркьай, хъиртIанди чIалар. Къургъушумра ппара  зарар ке шейъ э  джандин сагъвелдис. Гьелихъас ирцIанди хьуне мебурис гьер ягъа са кьадар некк. 

Зулейхана учин некк гьер ягъа дагъуршанди, завал аркьай хьуне. Хабди учин садилди завал хье неккукес акьу нис гъайхьуне ми хулади. Кар читинф идехIела, батIар премибурна, савкьатара ирцIанди хьуне мебурис те вахттуни редакциъ. 

Зулейхана редакциъ  кар аркьай аядегьен  гагьди, ппара работникар духIуба хьуне идарайиъ: Духарин Калимат,  Духарин Сагибат, Духарин ИсхIекь, АгъамехIемад, Iерабарин IехIмад, Джагьан, хъара ацIуна инсанар. Учихъай кар аркьаттарин хIуьлматикк ккей уйи Зулейхан.

Зулейханахъна Кьулбанахъ хьуне ерхьи шиниккв : Лимунат, Сиражудин, Фатимат, IехIмад, Сакинат, Саимат. Джалабур хурухаб кардин пешайин эесибур хьуне. Лимунатана Сиражудина пединсттиттут кIиркIуне, IехIмада хуруне Мичуринский аграрный университтет, ФатIимата -кооперативный техникум Буйнакскдиъ, Сакината Саимата  кIиркIуне ДГУ. Джалла шиникквари чиппин джафайилди дуламиш аркьая.

Нафият Шамсудинова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *