Дуньяйиъ ттур ая Дагъусттандин рукьан устта

Манаба Омаровна Магомедова — дуньяйиъ ттур ая рукьан устта, хуная 5 ноябрьдиъ 1928 пе иса Дагъусттандин Кубачи агъа хIуриъ. СССРдинра Российин Союз художникаригI гIаяф (1960), Дагъусттандин халкьдин устта (1978), Российин лайикь устта (2003). Хубджи исари кара аркьай яшамиш вей уйи Тифлисдиъ.

Ме усттайи аркьая задарил бахил хьуна Расул Гамзатова ликIина ая михъас: «Фикирдира фацанас вей адава бицIи гъиларифас фиштти аттрукьа пуна рукьахъай кар акьас. Ми акьуна ая задарихъ хъуттурфугуна аргва шаирдин хиялар, фикирар ухьтанвелдихъас».

Са пай Iуьмур Манаба Магомедовайин ушуна ая Тифлисдиъ, мисаъ гис агуне авал заманайин грузинарин бина, ге кардира Манабайин усттавел Iеламатинф акьуне. Хабди дуньяйиъ ттур ая устта хье хаба, чукь кар акьуна адава дараджа акьас, гъадивас гьалдин Грузинарин гъилин пешайин усттавел.

АцIун исари мегIелимвел аркьай хьуне ми Тифлисин усттабур хура усаъ. Ми дарсара йине, вардишра акьуне ацIун идже усттабур. Грузиъ акьуна ая кардихъас мис йина ая ттур Грузин халкьдин устта.

Манаба Омаровнайихъ хьефе дагъусттанарин, Iуьрусарин, грузинарин ттур ая мегIелимар.

Манаба Магомедовайин учин гьунарарилди, курарилди агвар акьуная Кавказдин кьизилихъай кар аркьая усттабурин тарихIиъ ая гIедатар, хъара учин накьишарикесра гIачихьай.

Ми гIачихьас алучIа гьер джурейин курар, удигьай ягъди ишламиш аркьайиттар, гьал хум ушуна аяттар. Манабайин арсуран, сае рукьан задарилра аргва гьер джурейин усттавелдин кар ишламиш акьуб.

Манаба Магомедовайи акьу курар лап ппара ая: цIилибилибур (кванишар, ттубулар, кьабар- кьуджагъар), яракь, гьер джурейин люстрабур. Ми акьу задар агьийина ахьуная вершарилас вартт выставкабуриъ. Учинф иде выставкабур файшуная Москвайиъ, Махачкалайиъ, Тифлисдиъ, Алжирдиъ, Будапештиъ, Стамбулдиъ хъара джуре шагьурариъра. Мин курар саймиш акьуна ая гьер джурейин хIуькуматарин савкьатар йина, мисс лайикь акьуна ая къизилдин, арсуранра камширдин медалар ВДНХйин СССРдин.

Манаба Магомедовайи акьу ухьтан задар ухIай ая 16 музейдиъ хье хIуькуматин, Грузин, Германин музеяриъ, хъара ацIун сае хIуькуматарин музеяриъра, гьерттарин завал акьубариъ гIешкь ая инсанарин коллекцибуригIра.

Манаба Магомедовайин гьунарарихъас адихьуная китабар, альбомар, календаряр, ишкилар.

Алена Магомедова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.