Даргва дегIвин аскерар

Хье вахттари ке герек иде пешабурикес сад э бухгалтер. Бухгалтердин учет хъудавай кар акьас хьасттава кIилди дуньяйин гьич са экономикайифасра, кIилдин идарабурифас, е дахьучин заводарифас, фабрикабурифас, хъара ке бицIи дуьканарифасра кехIей генара. Бухгалтердин учетин тарихдихъ хъуттурфугуна, ме лап дагь заманайинхаб э инсанари ишламиш аркьай. ХIисабар, хIерфар дагIайчира, гьер са хизандив чиппин хулаъ ая мал – къарайин, ишламиш аркьа задарин, Iеле натиджабурин сан фавейи. ЛиркIенди мебури кIурарик, гъванарик, дагьарарик хатIар аркьай. Бухгалтерар гIавей шагьурарин аваданвеларигI, ариш – варишаригI, са чIалалди, девлет завал аркьа усаригI. Мебури чиппин гъил гьучихьуне ликIибар, пулар, банкарин курар арайил акьубагI.

Гьалдин бухгалтерари алгъузуна кIили гъа гьер са идарайин джалла харджар, зарар, хайир, хIисаб дивуна аттива важибдин, ирцIан налогарин кьадар. НехIекьди дава пуларихъай алакъа иде курар кIилди ягIай авереф ме пешакурарис. Хье хIуькуматиъ мишттин пешакурар ая са хьиму миллион. Мебурин ягIарвелдилас, фикирдилас, кардин мехIкамвелдилас, загьматил гIешкъ алхьубалас асулу э кIилди вилаятин экономикайин иджвел.

Фикир акьугуна, гьер са пешакурарихъ чиппин ХIаягъан ягъ хъаве. Бухгалтервелдин пешакурарихъ календарьдик ликIи ягъ бадил хьуне къана ерхьи ис милас удигьай, ме ХIаягъ аркьа къана садпе ноябрьди, са агъзурна ерчIу вершна ерчIцIурна ерхьидпе иса гьаме ягъа «О бухгалтерском учете» агъа къанун кьабул акьухаб.

Мебурин кар ппара четинф э. Ягъди духIуба ве мебурин кардин программабур, кьайдабур.

Фидегьен четин ичира, сагелай ме пешайигIди гIачафайшуна, кардин гъавурдиъ архьухаб, джуре кардихъди гIешкъра вейдава мебурин

Агъул райондиъ мишттин пешакурарикес сад э Тагирбекова Аният Салимовна. Аният Салимовна са агъзурна ерчIу вершна гIуьфцIурна гIуьфудпе исан къана Iудпе февральди, Типпигъарин хIуриъ, ЧIинарин Салиманра Байранкъизан хизандиъ хуне. Мебурин хизандиъ уйи Iу чура хьибу чи. БицIи Iуьмурдин вахттуни хIа хьуне ме Раттикк.

«Ке идже вахттар и мебур. Са фиттикесра хабар адавай, элхъенди, дурухIалар аркьай ушуттар. Е са гъам, е са дард адавуйи», – кIвал аркьа Салимовнайи.

«Са агъзурна ерчIу вершна ерхьцIурна садпе иса зун ушуне махьтабиди. Ппара кьабул вей зас хуруб. Ке Iайи Iешкъ авейи зе математикайиъ. Санар, хIисабар аркьа вегIдайи зас кIилди кIвалас ушуна гIачагъарефи зун примерари. Агу пример хIел акьастти зас ягIай аверефи мин джуваб. Гьаме Iешкъра, ягIарвелра зас хабди ппара кумак хьуне зе кардин рекъуьъ.

Са агъзурна ерчIу вершна ерцIурна Iудпе иса, махьтабра ккиркIуна, ушуне зун хурас. ГIуьфу исалас Астрахань шагьурдиъ университетин хIа курсар ккиркIуна адине хIуриди», – ахъакьуне ми.

Хуруб ккиркIугъилди, Аният Салимовна ушуне шувас Тагирбеков Загирбек Азизовичас. Хизан и мин Iуьрус чIалан дарсар ирцIан мегIелим. Хьуне мебурихъ якьуд шиникквара. Са кIиркIна хьибу руш. УхIуна, хIа акьуна, мебур гьерф са пешайин эессибур акьуне дадара баба. Загирбек Азизович кIина хубджи исар алттушуна ая. Амма ппара разивел фай гъургъа мин хизанра шиникквара ме инсандихъас.

«Уч лезги хIуриас ичира, адина Типпигъарин хIуриъ яшамиш хьуне ме. КIилин Iуьмурди хье махьтабиъ кар акьуне. Зунра ерцIурна еридпе иса, хуруб ккиркIухаб, хIуькуматин кардил хьуне. Лап йиркIураастти кьабул и зас зе кар. Хъай курар аркьаттара иджеттар алчархьуфе заал. Зайдайи нуьхIуьбат, хIуьлмат арайиъ ай ушуне ме исар», — кIвал аркьа Аният Салимовнайи.

Фикир акьучин, гIуьфцIур исахъ хъучархьуна бухгалтервел акьуная Аният Салимовнайи. ГIуьфцIур ис бицIи сан дава. Ме исарин арайиъ Iари пуларихъай дава ме кар акьуф. АцIуна инсанарин суаларис джувабара йиная. Мусра училди ади инсан, джуваб дакьуна, гъавурдиъ идихьуна, рекъуьл акьуфттава ме. ДехIела хьасе, ягIа пенсиди ушуна кардилас айчIучира, мис инсанарин чугъсагъулна хIуьлмат кам даваф.

Салихат Малагусенова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *