Удигь ацIуна курар гьаме

Алттушу хIефттайи чин ахъакьуне Типпигъарин джумIе-мазгит ккегъдива курар башламиш акьуне пуна. «Агъуларин хабарар» газетин редакци гьер хIефттайи ахъакьасе подписчикарис, фиштти вей айчин мазгит ккегъдива курар.

ЯгIайин ягъас кIенаас кIилиди алтивуна ая рукьан гъвадар, алахъуная гъвадил але ругар, ккеттивуна ая ерсе хьуна чIилар. Ппара Iайи башттан хьуна уйи цалар. КIилди ирхевелдис аттивуна хьибу-якьу джар, цIае кIилиастти цементтин луз гIихьай дуз аркьай ая. Кьибла багун цал  дуз акьуна, яIанигI гIа цалив фачучIуна ая. ХIурин кумакис аде инсанари цаларил алде ДСПйина ДВП кьулар алттивуне. Кар аркьаттарис са хатIа дахьас, электрикари мазгитади ачеве Iекварин синар цIагъунилас хъадихьуне.

Амма мисаъ ме кардин кIилил гъузуна инсанарикес са тIалаб ая. Гъвадар дахъуна  мехъуьн куранин мурхьилар гьучадаркуна ая. Рагъуна ибхьери гьегебур хIелсуз акьасе. Мишттин кар хьас атуна кандава, фас пучин ме мурхьиларин хьибу верш исалас вартт хьуная. Хье хIададарин хIададари акьуна шейIер хьин хуттуларин хуттуларихъди рукьас акьуна кканде. Гьегебур дуьйин гьавабуригьас цIуьппе акьуна кканде. 

Абдулрашид Рамазанов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *