Садпе маларин духттур Агъуларин райондиъ

Райондиъ пешакурар гьудуркIа вахттуни, хIуькумати гьер мукьариас хье райондиди гьикайи гьер джурейин пешабур кея инсанар- мегIелимар, духттурар, агрономар,бухгалтерар, маларин духттурар. Сад гьемиштти гьику пешакурарикес и Алдеров Алдер. Алдеров Алдер Алдерович хунаф и январьдин вазала 1933-пе иса Куругьарин райондиъ Испик агъа хIуриъ.

Ги хуруна ккиркIуне Филялинский махьтаб Докузпаринский райондиъ. Гевус ккиркIухаб, 1953-пе иса ушуне ге хурас Дагъусттандин сельскохозяйственный институтиди, ветеринарный факультетиди, фас пучин, Алдер Алдеровас уч бицIигунанхаб ппара кканвереф хьуне малар, хIуппар, гитанар, гъурур. Гебур иттай, гIезаб кей, Iуьр кей агу вахттуни, гин ппара йиркIурак вей хьуне. Ги агъай хьуне джалабурис учикес хьасе пуна маларин духттур. ДехIела и кьастт акьуна ушуф ге хурас маларин духттурвелди.

Институт хуруна ккиркIухаб, июльдин вазала 1958-пе иса гьикуне ге кар акьас хIа духттурвелди Агъул райондин ветбаклабораториди хIуькуматин ветслужбайин. Гин пеша и ветврач-серолог. Те вахттари, хIуькуматти гьер пешайин гIильми гъушуттар гьикафи пешакурарин гереквер ая районариди, хIурариди.

Алдер Алдеров хьуне садтти маларин духттур кIилди райондиъ. Хьучин хIейван фай, дахьучина хьилаба, учин дарманарна дилигар фай вей хьуне ме гьер хIурариди аларуцас маларил, хIуппарил колхозарин, чиланарин. Рекъера ппара чIирхIи уйи хIурариди вереттар. Маларна хIуппар Iурдана ппара луькIей хьуне микIилафас, гашилафас, вей гьер джурейин итталарифас.

Ппара джафабур, загьматар дивуне Алдера Агъул райондин маларихъасна хIуппарихъас. Джала маларис, бицIиф, хIаф дагъай атайи ми рубар, гебур иттар хьуна дакIес. Те вахттари ппара мал къарара хъай ахьуне колхозарихъ. Ме садтти аяхIела, мис кумакис гьикай хьуне колхозарин загьматкар инсанар.

Ппара гьер джурейин итталара ахьуне маларин те вахттари. Амма ке зарар ирцIанттар гебурикес и туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, хъара ящур.

Иджи кар акьубан ацIуна грамотабура йине Алдер Алдеровичас. Ге сагелайна Iугелай дава РК КПССди алийиф хIавеларин курарил. Учин хIа вазифа кидавай, Алдер Алдеровича гъай хьуне дарсар маларихъайна джилихъай кар аркьа инсанарис, ягIар аркьай гебурис хайир ппара верегъилди гебурин кардин

Агъуларин райондиъ Алдер Алдерович илгуне кар аркьай ацIуна исари. Ги учис акьуне хизанра Типпигъарин хIуриас.

Гин хизан и Алиева Муслимат Алиевна. Яшарин хъай аттари гена гин хизанар. Типпигъарин махьтаб ккиркIухаб, Муслимат ушуне Дербентиди хурас педучилищейиди, Шувас ушухаб кар Муслимата аркьай хьуне Агъуларин почтайиъ.

Хабди Алдер Алдерович, учин хизанара хъай, айчIуна Агъуларин райондиас ушуне Махачкала шагьурдиди. Гисаъ ги кар аркьай хьуне Дагэлектромаш заводиъ. Гисаъ кар аркьай ге илгуне уч пенсиди весттегьен. Муслиматара, уч пенсиди весттегьен, кар аркьай хьуне Махачкалайин кондитерский фабрикайиъ. Алдер Алдеровичана Муслимата хуна, хIа акьуна, дуьхьуьне гIуьфу шиниккв. Гебур джала иджи дуламишвей ая.

Алдер Алдерович кIине 6 октябрьди 2008-пе иса.

Нафият Шамсудинова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.