Миссиарин мегIелим Назпери Омаровна

Назпери Омаровна хуная 1961 иса. Ге э къабанарин Iуьмаранра Асийин руш. Ери ис хьехаб ушуная ме махьттабиди. Махьттабиъ Назпери иджи хураттарин джалгайигI гIаяф и. 1982 иса ушуная ме Махачкалайиди хурас пединсттиттут, джуре миллатарин чIал ягIараркьа факультттетиъ. Гевус Назпери Омаровнайи кIиркIуная  ире диппломилди.  Гивас йес ве Iу чIалан дарсар: английскийна  немецкий чIаланттар.

Хуруна адехаб ушуная ме кар акьас мегIелимвелди Арсугъарин хIуриди. Те вахттуни Арсугъаъ айяфи муйя исан махьттаб. Тисаъ Назпери Омаровна кар аркьай илгуная гIифу истти. Тичра мич ккеттвей кичавей хьуная ме неккар гъаре машиниъ.

Учи кар аркая вахттуни ппара гьер джурайин мегIракар аркьай хьуная ги шиниккварис. Те исари хIурариъ кар аркьа мегIелимари аркьай хьуна адава гишттин мегIракар. Сагелай цIайе исан хIайягъ аркьагуна Назпери Омаровна ушуная  директордилди Арсугъарин совхоздин, Маджид Фархатовичалди, ёлка фаша пас махьттабис. Ги файдиная мебурис са батIар азман ёлка. Назпери Омаровна хъай са Iу шибера ушуная Арсугъаас Типигъдидегьен хьилаба, ёлкайис  игрушкабур гъушанас. Файдиная мебури игрушкабура, акьуная са батIар хIайягъ. Аркьай мегIнибур, лихъунар, хурай стихотворенибур, аркьай гьер джурайин тамашибур, лотереябур, са иджи хьуная мебурин хIайягъ.

Джалла Арсугъарин хIурин инсанар адиная мебурин ёлкайихъди. Багулив файя хIуриасра кехIей адиная мебурин хIайягъалди, мегIелимарин концерт айя агъай. ХIайягъ кIиркIухаб, джалла шиникквар алчахъуна кеттивуна файшуная мебурин ёлкайик кейя игрушкабур, садракехIей андавай. Ахиран шиникквди, учис игрушка дахьехIел, ачIакк кичикIун гьеге ёлкара, ушуная хулади. Гьегишттин тамашибур аркай хьуная Назпери Омаровнайи учин шиниккварихъай. Пппара канвей хьуная ме шиниккварис. Учин дарсра ппара иджи ягIар аркьай хьуная ги шиниккварис. Назпери Омаровнайис иджи кар аркьахIела ацIуна  гьерджураин грамотабура йиная. Олимпиадабуриъ гин шиниккварис верефе садпе, Iудпе  мукьар. ОГЭ, ЕГЭ бурисра иджи хIезур аркьафе ги учин шиникквар.

Хабди, гIифу исалас, Назпери Омаровна  хьуная кардил  «Детская школа искусствдиъ». Гисаъра иджи кар аркьая пуна, ппара грамоттабур райондинттар, республикайинттар  файя гив. Агьалра Назпери Омаровна кар аркьай аме ДШИйиъ. Гисадира гилди ппара шиникквар ве английский ккружокиди. ГIешкъунилди ягIар арка Назпери Омаровнайи гебурис  дарсар. Йягъди ке гьава категория ай кар аркьа мегIелим э ге.

Гисаъ кидай, хъара Назпери Омаровна 2014 исалас  мич  кар аркьайя мегIелимвелди  Миссиарин махьттабиъ. Гисаъра ме идже мегIелим э пуна ттур айя. Джалла учин шиниккварис, гебурин дадар бабарис ппара кканве Назпери Омаровна. Мисра учин шиникквар ппара кканве. Шиникквар кканвере инсандивасдала кар акьас верефттава мегIелимвелди махьттабиъ. Мегелай мегIелимарин хIайягъа 5 октябрьди Назпери Омаровнайис йине нагрудной знак «Почетный работник воспитания и просвещения  Российской Федерации».  Кар арка инсанар агъламиш аркьа хIаттари. 

Джандиъ сагъвел хьурай ве, Назпери Омаровна, хъара хье шиниккварис дарсар йис.       

Нафият Шамсудинова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.