ЙицIу ис хьуна уйи БицIимазин дегIвин хабар адигуна

Хулан, хIурин, дуьйин баракат фи э пуна хабар гъушухаб инсандивас, гьертти джуваб йисе гьергъилди. Амма джаллабур рази хьасе гафунихъай ме дуьйил ке хIа баракат дадна баб э пуна. Гьер валадис учин дадаласна бабалас батIарф адава. Шиникквари чаб бицIи ами гъавурдиъ авейдава мебурин загьматин кьиматин. Валадар хIавередегьен гьертти училас хабди фикир аркьа, дадар​ Iуссе вей, ягIарве гьер са ягъан джафайин кьимат. Авалдин инсанарин джафа пегуна, ме дуьйил дагуф, алчадархьуф адава. ЯгIа хIуриъ аме хIа инсанари чиппин, чиппин дадарин​ Iуьмурарихъас ахъаркьагуна, хIикатар суман ве. Яраб гьемишттин вахттари мебури фиштти кIилар ухIунегьан пуна, инсанвелра ухIуна.

ЯгIа учин четин​ Iуьмурдихъас ахъакьуне Рамазанов БицIимазай Мазаевича (БIицIибагьаларин). Ме хуная хьибцIурпе майди са агъзурна ерчIувершна хьибцIурпе иса. Мин дадас агъафи БицIимазаев Рамазан, бабас — БицIимазаева Iешурбаб.

Ме хизандиъ хуная ерхьи кIиркIна са руш. Хьибу кIиркI:​ Кьулбан, ХIесан, МехIемад, — лап бицIи ами кIиная иттар хьуна. Те вахттари фиттилас ичира ягIардахьуна, алтухъ руб-дарман, духттурар адавай ппара луькIейи шиникквар. Илгуне мебур якьуд. ЦIеякьу исан​ Iуьмурдиъ ай кIине сасра ке бицIи чура Рашид агъаф. ЯгIа гьемин ттур алдея БицIимазай хIададан кIиркIал. Са чалалди, хIа​ Iуьмурдихъди хьемидегьенттаригIас гIаттархьуная​ Iу чуна са чи. Ччуччус Ибригьим агъафи, ччиччис РахIимат.

БицIимазай хIададас мусалас вас ве​ Iуьмур кIвалди амичин ахъахъ пегуна, мууливас гIинчIра фаттвей, ке удигьай кIвал хьуне мис фиштти уч ушучин шатти цIае чадуран шалвара гIикIуна, джагвар рафра итIуна шиниккварилди. «Шиникквар, ягIа редакцин идара ая усаъ те вахттари хуппурар и, джалла завалхьуна гунчIар рукIай уйи. Зун багв атай хъуланди зе шалварихъ, бахилди гьагъшуне мебурилди фурс акьас. Амма лекул лекра алдавай кьацIул лекарикес», — агъай элхъенди кIвал аркьая ми.

Гьете вахттари джаллабурин хизанар суман и мебуринттара. ДжемеIетигI​ гIай гьете вахттари фи колхоздин курар айчин, аркьайи мебурин дадар-бабарира. Усттавелар аркьайи, шуван маларис рехIет хьурай пуна маларихъ вейи.

БицIимазай хIадад мактабариъди кичавесдегьен аверефи хIабабахъай. Март хьуф верефи ме хIабабахъай Дуьхьеъди чиппин малара фай, май хьухаб кьацIра хIуриъдира дайдина Зуьлер-гIараас адайшуна верефи суваъди. Суваас ададихаб, хаб верефи дуьхьеъди декабрьдин ахирасттегьен.

Мактабариди кичавесттегьен гьемебур аркьай хIабабахъай ахьуная БицIимазай хIадад.

Джалла шиникквар суман учин вахттуни ери исан​ Iуьмурдиъ ай ушуная мера мактабиъди. Мактабиъ гьуркIу классар адавай мебури садпе класс хуруная Джабахарин мазгитаъ ХIа раккагь гьая усаъ. Ге ус ппара мучIе ус идехIела, хаб гидас аттивуна файшуная мебур мактабиъди. Аркьая цIае мактабар и те усар. Гъилар гIачавередегьен хIа​ IачIара гIая сувагъар кея классиъди, клуб хъая багухъди ачикуная мебур. ГьуркIу ппарттабура адавай гъванар кичикIуна, алдихьуна тахттабура акьуна уйи эркьва мукьар шиниккварис.

Иджи батIарди дарсар ягIарвере шиниккв и БицIимазай хIадад. Якьудпе класс ккиркIуна гIул и, цулана ушуна кканди уйи гIуьфуд пе классиди. Ппара алучIуная мил бабра, ададра ях агъай мактабиъди. Сагъилдира мутIегI​ акьас хьуна адава. Те вахттуни сельсовет​ Iатте Мазай агъаф и. Мази учин кIиркI​ гьидикагуна, зун фас верефе пуная ми учин бабас.

Хулан четинвел аргвай, бабас кумакис экьуная сара мактабиъди душуна. Те вахттуни учин шиникквелди фи аттрукьа кар айчин, аркьайи ми.​ Iатте-бурIе ургарихъ, урчарихъ, маларихъ, гIане хIуниварихъ вей кумак аркьайи. ХIа чи, РахIиматра, ккейчIуна мактабиккес, ушуная кар акьас дояркавелди.

Якьу шиникквра ай кIилил, шуйра андавай ппара четинди уйи бабас. ЙицIу ис хьуна уйи мин дегIвин хабар адигуна.

(Давамлу джуре номердиъ)

Луиза Гусукаева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *