Аяз ХIададан сеIет

Ке варха, гъванкIар багулихъ, са валаятиъ ешамиш вей ая са Iуьссе, рахIимлу, бажаран Аяз ХIадад. Михъ  хъая лап джувабдар зурба кар: шиниккварис шадвел, хIаягъ багъиш акьуб.

ЦIае исан Iуьшахъди ме аларуцай ве кIилди дуьньяйил. Гьер ёлкайин кIенакк Iеламатин савкьатар арта шиниккварис. Ме кар гьелбетта ппара читинф э. Фидегьен шиникквар, шибер ая дуьньяйиъ, цIае исан суьхIуьрдил улар алеттар!

ДехIела учис кьуват завал акьас Аяз ХIадад гъархьуна эркьва та гьате Iурд хъучадесттегьен.     

ХIаягъарис хIезурвелар аркьа багварихъди кегъика ме учин суьхIуьрдин сеIети. Гьер иса вей уйи миштти. 

Амма са иса миштти хьуне: АязХIададан суьхIуьрдин сеIет чIир хьуне. ЦIае ис а лап багу хьуне, амма сеIети зарр акьундава. Мин хуттул Ибхьин Руш (Снегурочка) аваран хьуне, сагъилдира Iуьссе сухIуьрчи, Аяз ХIадад, кегъикас давей: фарцанди гъилар ттуттуне, ке гьава унар акьуне, суратигI ибхьер гIатIишине, дакьуф ми атун дава, амма фера кумак хьундава. 

Мебурин кумакчи эльфари пушмалди гъил гIадаркай уйи шиникквари ликIи кIеджар ая шишаларигI.   СуьхIуьрчи хъадавай чиппифас фера акьас даверехIела, кIилара ттурттанди экьуна уйи мебур. Сатти са бицIи эльфдин муш кей уйи фичира акьас хьасе пуна. Хьин фичира акьуна кканде, фиштти атасе джалла шиникквар хIаягъан савкьатар адавай агъай хьуне ми. 

Эльфдин гугулас Iегвалвел фай гъилра алайхIуна, яваштти пуне Ибхьин Руша: « Хьефас садтти ме кар дуз акьас хьасттава. Аяз ХIадад цIуппи гъархьуна ая. Ме ахуникес кетIас е суьхIуьрдин сеIет батIар акьуна кканде, е дахьучин шиниккварин шадвелар унихьас акьуна кканде. СеIет хьефас батIар акьас хьасттава. Шиниккваригьасра хьин ппара варха э, кулакира кехIей мебурин ун хьехъди рукьас акьасттава. Iешал ккерхьуне Ибхьин Рушас. 

Эльф са дакьикьайи фикирлу хьуне, хабди садпуна гIинчI акьуне ми. Гъагьархьуна учин бицIи хиларилди алттушуне эльф са багухъди. «Зе келлайиди са фикир адине, зас ягIа фиштти аркьайчин!»- пуне ме. Хаб гьучадине ме джаллабуригьди. Джалла эльфар алукуне ме бицIиттил. БицIитти ахъаркьугуна, хIа эльфари шадтти кIилар алирхIуне. Мин ахттилат кIилдибурис кьабул хьуне. ХъучучIуне мебур дембедан кардихъ. 

Ибхьин Руша, сакин акьуна эльфар, джалла сайихъ сад алттушуне. Гьерттин гъиларив фай уйи мебурин чиппин бицIи саса тибит. ГIедат идегъилди тибитариъ мебури афухIафи  чиппин захрафабур. Амма мегелай ме тибитар Iарди уйи. Алттушуна ушуне эльфар шагьур хъая багулихъди. Суратиъ ибхь ачархъай, ругъу кулаки кIилле хиларис зарар ирцIанди, зурбавел акьуна, цIуппи тибитара фацуна, алттрукьуне мебур шагьурдиди. 

ЦIае ис хьас лап чукь вахтт и амеф. Махьтабариъ, садикариъ хIаягъ лап хут гъушуна уйи. Эльфар завал хьуна, иде-даваттихъас гъургъуна, хаб алттушуне гьер багварихъди. КIилин ягъ хьуне мебурин ме куьча, те куьча дагъай, гьер усариъ аруцай, шагьурдин унарил йиркIв алийина. Хабарсузди ачавей мебур хIа джигагьариди тIагарариас, ёлкабурин куларигI, игрушкабуригI гIучIуна, джинихьвайи мебур. Шиникквари чиппин шаирар хурай,мегIнибур аркьай, гьавайикестти унархъайи АязХIададас. Эльфари хIеракат аркьай дархъай чиппин суьхIуьрдин тибитар, завал акьуне ме унар. Са усал завал хьуна, хаб учIуне мебур рекъуьъ. 

Ибхьин Руш ахъутIуна уйи мебурихъ. Учис фидегьен гъамлу ичира, мушкей уйи мин эльфари кумак акьасе пуна. Са дакьикьайилас джалла эльфар дуьхьуьна, сайихъ сад, ачархьуне тIагариас. Iуьштти кIилди дуьньяйил аларуцуна ппара бизар хьучира, фурскей бахил и мебур чиппи акьу кардил. Ахъийине мебури чиппин тибитар хъуруцуна Аяз ХIададан ахунин къирагъарихъ. КIакIарди гъилара, мебури дахъуне чиппин суьхIуьрдин тибитар. Садпуна хал бицIиттарин гурлу унарилди ацIуне. Тибитариас шиниккварин элхъер, мегIнибур, шаирар унихьуне. Аяз ХIададан суратиас гIинчI аттина, улар дахъуне ги. «Фи э акьуф? Фи э хьеф?» — суал йине Iуьссе суьхIуьрчи. Шад хьуне эльфар, Ибхьин Руш. Чиппин шадвел яваш хьехаб, Ибхьин Руша ахъакьуне учин хIададас кар фишттинф ичин. 

Хабди хъучучIуне мебур джалла чиппин курар акьас. ЦIае ис хьас аме са ягъан арайиъ мебури кIилди курар дуз акьуне. РахIимлу Iуьссе суьхIуьрчи Аяз ХIадад джалла хулариди хъучархьуне. Учил ул аледегьен шиниккварис савкьатара йине. Учин суьхIурдин сеIетра батIар акьуне.

Салихат Малагусейнова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *