Кьур ругIа рагI

Авала инсанари ппара загьмат аркьайи  ризкь бадалди  чиппис са гунин кьурцахъас. Сагелай  узайи хуппуриъ кьур суьленф, экIенф, джарх хьурай, гьерттихъ фи хъайчин. Хуппай чиппис хье мехIсул завал акьуна сумар алайхIайи. Читать далее Кьур ругIа рагI